חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  התפתחות מערכות אנרגיה
  Development of energy systems  
0910-4018
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1200106 לימודי הסביבהשיעור פרופ גולברג אלכסנדר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד בעולם האנרגיה, להציג התפתחות מערכות אנרגיה במהלך ההיסטוריה של ציוויליזציות , חקלאות , לנתח השפעת מערכות אנרגיה על כלכלה ולנתח השפעות סביבתיות של מערכות אנרגיה מודרניות בדגש על דלקים מאובנים. הקורס נועד להקנות כלים וידע על מושגים בעולם האנרגיה לסטודנטים עם רקעים שונים עם במטרה לפתח יכולת לנתח מערכות אנרגיה. הגישה המערכתית של הקורס תקשור בין פיזיקה של ערכות אנרגיה, טכנולוגיה, ביצועים, כלכלה אנרגטית והסביבה.

 

נושא הקורס:

בקורס נלמד על מקורות, זרמים, הממרות, שימושים, עליות והשלכות סביבתיות של מערכות אנרגיה מגוונות במהלך התפתחות הציוויליזציה המודרנית. ננסה לאחד שיטות ניתוח ולהשוות בין מערכות אנרגיה שונות בעזרת שימוש במדד אחיד- צפיפות הספק (W/m2) וצפיפות  אנרגיה (J/gr). 

סילבוס מפורט


0910-4018-01 התפתחות מערכות אנרגיה
Development of energy systems
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ גולברג אלכסנדר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת