חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  לימנולוגיה: מדע המים המתוקים
  Selected topics in Limnology ? the study of inland waters  
0910-4017-01
סמ'  ב'1000-1200101 לימודי הסביבהשיעור פרופ גזית אביטל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

מטרת הקורס לחשוף בפני התלמידים את ההיבטים האקולוגיים והסביבתיים של מקווי מים בפנים היבשת (inland waters), מרביתם מקווי מים מתוקים. בכלל זה הבנת הייחודיות של המים כמדיום סביבה ייחודי; הייחודיות של מקווי המים (כדוגמת נחלים, אגמים, מקווי מים זמניים) כמערכות אקולוגיות ובמה הן שונות מהמערכות האקולוגיות היבשתיות. הבנת התהליכים של זרימת אנרגיה וחומרים במקווי המים; הבנת התהליכים הקובעים את היצור והפירוק של חומר אורגאני, מיחזור החומרים ומארג המזון במים. להכיר את מגוון בתי הגידול והחי והצומח המאפיינים אותם. יבחנו יחסי הגומלין שבין האדם למקווי המים בכלל זה ניצול תועלות שמספקים מקווי המים כשירותי מערכת.

הקורס יותאם לתלמידים שאינם בעלי  רקע אקדמי ביולוגי או אקולוגי אך נדרש לימוד מוקדם של הקורס מבוא לאקולוגיה (ראה הערה לעיל).

סילבוס מפורט


0910-4017-01 לימנולוגיה: מדע המים המתוקים
Selected topics in Limnology ? the study of inland waters
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ גזית אביטל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת