חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לאנרגיות מתחדשות
  Introduction to Renewable Energy  
0910-4016
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1400101 לימודי הסביבהשיעור ד"ר נפתלי ניר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

להציג בפני הסטודנטים מושגי הרחבה באנרגיה (עבודה, אנרגיה חשמלית, קרינה וכד׳),  יחידות למדידת אנרגיה והקשר ביניהם (הספק, עבודה, אנרגיה, חום) ותהליכים שונים להמרת צורות אנרגיה שונות לאנרגיה קינטית ולחשמל. להכיר לתלמידים דרכי חישוב ומשוואות הקשורות לאנרגיה ולפתח יכולת מחשבה לגיבוש דעה עצמאית בחלק מהנושאים הקשורים באנרגיה מתחדשת.

נושא הקורס:

כמחצית מהקורס ידון באנרגיה בהיבט הפיסיקלי וביסודות התרמודינמיים המאפשרים את ניצול האנרגיה והפיכתה לעבודה. חציו השני של הקורס יוקדש למספר מקורות של אנרגיה מתחדשת.

סילבוס מפורט


0910-4016-01 מבוא לאנרגיות מתחדשות
Introduction to Renewable Energy
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר נפתלי ניר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת