חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטות מחקר למ"א עם תזה
  Research Methods for Ma with Thesis  
0910-4013
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1400105 לימודי הסביבהשיעור ד"ר פרידקין שמעון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

מטרת הקורס הינה להקנות ניסיון בתכנון וניתוח מחקר מדעי ע"י הצגה של מחקרים וירטואליים לפחות משני תחומים מדעי החברה והרוח ומדעי הטבע והמדעים המדויקים. בכל מחקר תוצג שאלת מחקר ותוגדרנה מטרות. ייקבעו שיטות המחקר ויתוכנן "הדיגום" (כדוגמת שאלונים; דגימות\ניסויי שטח; דגימות\ניסויי מעבדה וכו'). במסגרת הקורס יוכנו נתונים וירטואליים ומשתתפי הקורס יצטרכו לנתחם. הקורס יתבסס על מחקרים\פרסומים קיימים בתחומים השונים. במהלך הקורס יוזמנו חוקרים\מרצים\דוקטורנטים בתחום שינתבו הרצאה אחת המציגה את מחקרם, בדגש על השיטה וניתוח הממצאים. הקורס יקנה ניסיון בתכנון וניתוח מחקר מדעי בעזרת שפת R ו-PYTHON.

 

נושא הקורס:

נושאי הקורס כוללים שאלות מחקר, השערות, זיהוי והגדרה של משתנים, סוגי מחקרים, דגימה, שיטות שונות לאיסוף נתונים וטכניקות לניתוחם, מהימנות, תוקף, הטיה וביקורת. תשומת לב מיוחדת תינתן לסטטיסטיקה היסקיות. הלמידה בקורס תתקיים בשפת R ו-PYTHON.

סילבוס מפורט


0910-4013-01 שיטות מחקר למ"א עם תזה
Research Methods for Ma with Thesis
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר פרידקין שמעון

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת