חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  משק המים בישראל בראי שינויי האקלים
  Water Sector in Israel in View of Climate Change  
0910-4003-01
סמ'  א'1600-1800105 לימודי הסביבהשיעור ד"ר גבעתי עמיר אהרן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

להציג בפני הסטודנטים את משק המים בישראל על מורכבויותיו, הבעיות עמן הוא מתמודד בנושא היצע המים אל מול הביקושים למים במגזרים השונים, תוך התמקדות ברגישות של מקורות המים הטבעיים במדינה לשינויי אקלים, שינויים באיכות המים ושינויים בשימושי הקרקע.

נושא הקורס:

הקורס מתמקד במקורות המים הטבעיים בישראל: נחלים, מעיינות, ימות ומאגרי מי התהום וביחסי הגומלין בינם לבין תופעות אקלימיות ניצפות וחזויות ומצד שני בביקוש למים. הקורס עוסק במאזני המים במערכת הארצית ובמגמות ההידרולוגיות הנצפות בישראל, בפערים בין היצע המים לביקוש, בייצור מקורות נוספים כמו השבת קולחין, התפלה, שימוש יעיל במים וחיסכון ובאיכות המים. הקורס מציג את המדיניות במשק המים בישראל ודן בהשפעות הצפויות של שינוי האקלים תוך התמקדות בכל מקור מים בנפרד, הבעיות שבפניהם עומדים מקורות המים בישראל (בהיבטי כמות ואיכות) והדרכים האפשרויות להתמודד עם שינוי האקלים והביקוש הגובר למים.  

סילבוס מפורט


0910-4003-01 משק המים בישראל בראי שינויי האקלים
Water Sector in Israel in View of Climate Change
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר גבעתי עמיר אהרן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת