חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרקים נבחרים באקולוגיה
  Introduction to Ecology  
0910-1500-01
סמ'  א'1800-2000013Bלימודי הסביבהשיעור ד"ר גרונטמן מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

הקניית ידע בסיסי על תהליכים ותיאוריות מתחום האקולוגיה, כרקע חיוני להבנת משבר המגוון הביולוגי ולהבנת נושאים אקולוגיים בקורסי סביבה מתקדמים.

נושא הקורס:

הקורס מתמקד בתיאוריות ומושגי יסוד באקולוגיה; יילמדו עקרונות בסיסיים באבולוציה ותיערך הכרות עם תופעות ותהליכים אקולוגיים בסקאלות שונות: מרמת הפרט, דרך אוכלוסיות וחברות ועד מערכות אקולוגיות. התכנים האקולוגיים יילמדו בהקשר למשבר המגוון הביולוגי.

 

סילבוס מפורט


0910-1500-01 פרקים נבחרים באקולוגיה
Introduction to Ecology
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר גרונטמן מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת