חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פרקים נבחרים באקולוגיה
  Introduction to Ecology  
0910-1500-01
סמ'  ב'1800-2000013Bלימודי הסביבהשיעור ד"ר שחם בועז
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

הקניית ידע בסיסי על תהליכים ותיאוריות מתחום האקולוגיה, כרקע חיוני להבנת משבר המגוון הביולוגי ולהבנת נושאים אקולוגיים בקורסי סביבה מתקדמים.

נושאי הקורס:

בקורס יילמדו תיאוריות ומושגי יסוד באקולוגיה; יוצגו דוגמאות רבות מהעולם ומישראל; יילמדו עקרונות בסיסיים באבולוציה ותיערך הכרות עם תופעות ותהליכים אקולוגיים בסקאלות שונות: מערכות אקולוגיות, יחסי גומלין בין מיניים ותוך מיניים. התכנים האקולוגיים יילמדו בהקשר למשבר המגוון הביולוגי.

סילבוס מפורט


0910-1500-01 פרקים נבחרים באקולוגיה
Introduction to Ecology
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר שחם בועז

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת