חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  פרקים נבחרים באקולוגיה
  Introduction to Ecology  
0910-1500-01
סמ'  א'1800-2000013Bלימודי הסביבהשיעור ד"ר שוסטר אילת
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס: הקניית ידע בסיסי על תהליכים ותיאוריות מתחום האקולוגיה, כרקע חיוני להבנת משבר המגוון הביולוגי ולהבנת נושאים אקולוגיים בקורסי סביבה מתקדמים. נושאי הקורס: בקורס יילמדו תיאוריות ומושגי יסוד באקולוגיה; יוצגו דוגמאות רבות מהעולם ומישראל; יילמדו עקרונות בסיסיים באבולוציה ותיערך הכרות עם תופעות ותהליכים אקולוגיים בסקלות שונות: מערכות אקולוגיות, יחסי גומלין בין מיניים ותוך מיניים. התכנים האקולוגיים יילמדו בהקשר למשבר המגוון הביולוגי.
סילבוס מפורט


0910-1500-01 פרקים נבחרים באקולוגיה
Introduction to Ecology
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר שוסטר אילת

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1