חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  העולם סביבנו - נושאים נבחרים
  Nature selected phenomena: understanding their basics and influences  
0910-1222-01
סמ'  א'0800-1000101 לימודי הסביבהשיעור ות ד"ר נפתלי ניר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרות הקורס: 

הקורס הינו קורס אוניברסיטאי רחב המיועד לתלמידי תארים מתקדמים הבאים מרקע אקדמי מגוון ומתעניינים בתופעות סביבתיות. מטרת הקורס הקניית מילון מושגים והבנה בסיסית לנושאים נבחרים מתחום מדעי הסביבה ותופעות טבע. הקורס מהווה דרישת קדם, לקורס מבוא לאנרגיה מתחדשת ולסמינר בנושא אנרגיה. הקורס אינו מיועד כקורס בחירה לתלמידי מדעי הטבע והנדסה שלמדו נושאים אלו בהרחבה.

 

נושא הקורס:

הקורס מתאר מבחר של תופעות בעולם שסביבנו. הקורס ידון בהשפעות תופעות אלו ויתאר בקצרה חלק מהרקע ההיסטורי של תגליות אלה. הקורס מחולק לשלושה תתי פרקים וחלק מועט מהזמן יוקדש לפתרון התרגילים שיחולקו. בין הנושאים שיידונו בקורס: היווצרות כדור הארץ, השפעת סיבובו סביב השמש, תיאור אבני היסוד המרכיבות את החומר בטבע, האנרגיה בטבע וגלגולי אנרגיה, התחממות כדור הארץ, אפקט החממה וסוגי קרינה אליה אנו נחשפים. הנושא אנרגיה גרעינית יילמד ככל שיותיר הזמן.

סילבוס מפורט


0910-1222-01 העולם סביבנו - נושאים נבחרים
Nature selected phenomena: understanding their basics and influences
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר נפתלי ניר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת