חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  העולם סביבנו - נושאים נבחרים
  Nature selected phenomena: understanding their basics and in  
0910-1222-01
סמ'  א'1600-1800101 לימודי הסביבהשיעור ות ד"ר נפתלי ניר
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס: הצגת נושאים עיקריים הקושרים בין כלכלת שווקי אנרגיה לבין שיקולי איכות סביבה, כלכליים וחברתיים. נושא הקורס: הקורס מתמקד בכלים וגישות כלכליות המשמשות לניהול יעיל של שווקי אנרגיה מחד, וכלים כלכליים למדידה ועיצוב מדיניות סביבתית מאידך. בקורס יוצגו המגבלות והאילוצים מצד יצרני וצרכני האנרגיה וההשפעות הסביבתיות מפעילות בשוק זה. ילמד כיצד ניתן לפתור את הדילמות הכלכליות בעזרת ניתוח עלות תועלת.
סילבוס מפורט


0910-1222-01 העולם סביבנו - נושאים נבחרים
Nature selected phenomena: understanding their basics and in
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר נפתלי ניר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1