חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אקולוגיה תעשייתית והנדסה בת קיימא
  Industrial ecology and sustainable engineering  
0910-1150-01
סמ'  א'1400-1700221 לימודי הסביבהשיעור פרופ גולברג אלכסנדר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

מטרת הקורס היא להקנות ידע בהיסטוריה, שיטות אנליטיות ואתגרים מעשיים באקולוגיה תעשייתית. הדגש יהיה על הבנת ושיפור הערכות סביבתיות בעזרת שיטות אנליזת מערכות כגון: זרימת חומרים, הערכת סיכונים, ניתוח מחזור חיים, ניתוח מחזור אנרגיה,יחסי עלות-תועלת, יעילות סביבתית.  

 

תאור הקורס:

אקולוגיה תעשייתית הוא שטח בין-תחומי שבוחן ניתוח עסקי, טכנולוגי וסביבתי של תהליכים בהם האנושות מתמירה חומרים ואנרגיה מנקודת מבט של הקיימות והסביבה. המילה "תעשייתית" מייצגת את שימוש במשאבי טבע ע"י בני אדם לצורך יצור חומרים ומתן שירותים. המושג "אקולוגי" מראה שתהליכי היצור המודרניים יכולים לשלב יסודות הקיימות שמופעלים באופן טבעי במערכות סביבתיות.  אקולוגיה תעשייתית משנה את התהליכים התעשייתים ממערכות לינאריות (פתוחות) היכן שהמשאבים וההון עוברים טרנספורמציה לפסולת, למערכות סגורות בהן פסולת מתהליך אחד הופך לחומר גלם עבור תהליך שני. אקולוגיה תעשיית רואה במערכות התעשייתיות חלק בלתי נפרד מהמערכות האקולוגיות של כדור הארץ.

 

בקורס נלמד:

  1. הגדרה והיסטוריה של אקולוגיה תעשייתית.
  2. יחסי גומלין בין יצור, צריכה, קיימות ואקולוגיה תעשייתית.
  3. אקולוגיה תעשייתית כתשתית לניתוח של קיימות וסביבתיות של מדע וטכנולוגיה.
  4. שיטות אנליטיות באקולוגיה תעשייתית.
סילבוס מפורט


0910-1150-01 אקולוגיה תעשייתית והנדסה בת קיימא
Industrial ecology and sustainable engineering
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ גולברג אלכסנדר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת