חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  עבודה מסכמת
  Final Project                                                                                        
0897-9999-01
אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
סמ'  א'פרוייקט ד"ר זהר אילת
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס  

עבודת גמר הכוללת הכנת תערוכה על כל היבטיה. התלמידים יעבדו בסדנאות קבוצתיות על פי הדיסציפלינה שלהם, בהנחיית אוצרים מומחים בתחומים השונים. הגשת העבודה תתבצע בשני שלבים: הצגה בעל-פה בפני הכיתה, המנחים, ואוצרים אורחים שיוזמנו לשם כך; הגשת עבודה כתובה המכילה:

 • כתיבת מאמר מחקרי בנושא התערוכה.
 • הכנת קטלוג מקצועי של כל הפריטים המופיעים בה.
 • העלאת הצעות לעיצוב החלל האדריכלי כאמצעי להדגשת המסר.
Course description

The final project incorporates all aspects of curating an exhibition. The students will participate in workshops according to their discipline, supervised by professional curators. The project will be presented in two stages: an oral presentation in front of the class, supervisors and guest curators that will be invited for this purpose; a written paper consisting of:

 • A research article on the exhibition's subject.
 • A professional catalogue that comprises all the exhibition's artifacts.
 • A suggested exhibition design.
סילבוס מפורט

אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
0897-9999-01 עבודה מסכמת
Final Project
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר זהר אילת

666סילבוס מפורט/דף מידע

עבודה מסכמת

Final Project

0897.9999.01

שנתי תשע"ז

שם המרצה: ד"ר שוש רותם

טלפון:  6409022   דואר אלקטרוני:  museology@tauex.tau.ac.il 

שעות קבלה:       10:00-8:30   יום: ג            בניין:   גלריה            חדר: 005       

לפי תאום טלפוני מראש   
 

תיאור הקורס  

עבודת גמר הכוללת הכנת תערוכה על כל היבטיה. התלמידים יעבדו בסדנאות קבוצתיות על פי הדיסציפלינה שלהם, בהנחיית אוצרים מומחים בתחומים השונים. הגשת העבודה תתבצע בשני שלבים: הצגה בעל-פה בפני הכיתה, המנחים, ואוצרים אורחים שיוזמנו לשם כך; הגשת עבודה כתובה המכילה:

 • כתיבת מאמר מחקרי בנושא התערוכה.
 • הכנת קטלוג מקצועי של כל הפריטים המופיעים בה.
 • העלאת הצעות לעיצוב החלל האדריכלי כאמצעי להדגשת המסר.

 

The final project incorporates all aspects of curating an exhibition. The students will participate in workshops according to their discipline, supervised by professional curators. The project will be presented in two stages: an oral presentation in front of the class, supervisors and guest curators that will be invited for this purpose; a written paper consisting of:

 • A research article on the exhibition's subject.
 • A professional catalogue that comprises all the exhibition's artifacts.
 • A suggested exhibition design.

דרישות הקורס

השתתפות בסדנאות, הגשת העבודה בעל פה, הגשת עבודה כתובה.

מרכיבי הציון הסופי

50% הערכת המנחה.

50% ציון על העבודה הכתובה.

רשימת מקורות    

התלמידים ירכיבו את רשימת המקורות שלהם על פי נושא העבודה.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת