חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אוצרות: בין תיאורטי למעשי
  Curatorship in Theory and Practice                                                                   
0897-4012-01
אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
סמ'  א'0900-1000005שיעור ות ד"ר זהר אילת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מורכב מסדרה של הרצאות אורחים העוסקות באוצרות עכשווית, בארץ ובעולם.

Course description

The course consists of a series of lectures by guest speakers who will address contemporary curatorship, in Israel and abroad.     

סילבוס מפורט

אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
0897-4012-01 אוצרות: בין תיאורטי למעשי
Curatorship in Theory and Practice
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר זהר אילת

666סילבוס מפורט/דף מידע

אוצרות: בין תיאורטי למעשי

Curatorship: Theory and Practice

0897.4012.01

סמסטר  א תשע"ז

2 ש"ס

שו"ת

 

שם המרצה: ד"ר שוש רותם

טלפון:  6409022    דואר אלקטרוני:  museology@tauex.tau.ac.il 

שעות קבלה:       10:00-8:30   יום: ג            בניין:   גלריה             חדר: 005       

לפי תאום טלפוני מראש  

תיאור הקורס  

הקורס מורכב מסדרה של הרצאות אורחים העוסקות באוצרות עכשווית, בארץ ובעולם.

The course consists of a series of lectures by guest speakers who will address contemporary curatorship, in Israel and abroad.     

דרישות הקורס

נוכחות חובה.

מרכיבי הציון הסופי

נוכחות.

פירוט נושאי הקורס

  • מהי "מוזיאולוגיה חדשה"?
  • תערוכות העוסקות באמנות פוליטית/חברתית/קהילתית.
  • תערוכות פורצות דרך.
  • אוצרות בעידן הגלובלי – תערוכות, פסטיבלים וירידים.

רשימת מקורות    

Dewdney, Andrew, David Dibosa, and Victoria Walsh. Post Critical Museology : Theory and Practice in the Art Museum (Oxon: Routledge, 20013).

Marstine, Janet. New Museum Theory and Practice: An Introduction (Malden, MA: Blackwell Publishing, 2006).

Martinon, Jean-Paul (ed.) The Curatorial: A Philosophy of Curating (London, Bloomsbury, 2012).

Smith, Terry. Thinking Contemporary Curating (New York, NY: Independent Curators International, 2012).

Vergo, Peter. The New Museology (London: Reaktion Books, 1989).

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת