חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ימי סיור - שנה ב'
  Study Tours - Second Year                                                                            
0897-4011-01
אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
סמ'  א'0800-1700סיור
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר

הקורס כולל ארבעה סיורים לימודיים במוזיאונים מדיסציפלינות שונות ברחבי הארץ. התלמידים יפגשו את האוצרים ו/או מנהלי המוזיאונים וילמדו על העבודה ש"מאחורי הקלעים".

Course description

The course consists of four study tours to museums of variable disciplines in Israel. Students will meet the museums' curators and/or directors, and learn about museums and exhibitions from "behind the scenes".

סילבוס מפורט

אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
0897-4011-01 ימי סיור - שנה ב'
Study Tours - Second Year
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' |

666סילבוס מפורט/דף מידע

ימי סיור ב

Study Tours II

0897.4011.01

שנתי תשע"ז

סיור

 

שם המרצה: ד"ר שוש רותם

טלפון:  6409022   דואר אלקטרוני:  museology@tauex.tau.ac.il 

שעות קבלה:       10:00-8:30   יום: ג            בניין:   גלריה            חדר: 005       

לפי תאום טלפוני מראש  

תיאור הקורס  

הקורס כולל ארבעה סיורים לימודיים במוזיאונים מדיסציפלינות שונות ברחבי הארץ. התלמידים יפגשו את האוצרים ו/או מנהלי המוזיאונים וילמדו על העבודה ש"מאחורי הקלעים".

The course consists of four study tours to museums of variable disciplines in Israel. Students will meet the museums' curators and/or directors, and learn about museums and exhibitions from "behind the scenes".

דרישות הקורס

נוכחות חובה.

מרכיבי הציון הסופי

נוכחות.

רשימת מקורות    

כהכנה לקראת הסיורים יקבלו התלמידים מאמרים לקריאה.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת