חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עבודה מעשית בשטח
  Practical Training                                                                                   
0897-4010-01
אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
סמ'  ב'עבודה מע
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר

התמחות מעשית באחד המוזיאונים בארץ. ההתנסות בעבודת המוזיאון נערכת במהלך הסמסטר הרביעי ללימודים. התלמידים יעסקו במגוון עבודות תחת פיקוחו והנחייתו של אוצר המוזיאון.

Course description

This course is devoted to practical training in one of the museums of Israel. Students will work in variable tasks, under the supervision and instruction of the museum's curator.

סילבוס מפורט

אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
0897-4010-01 עבודה מעשית בשטח
Practical Training
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע

עבודה מעשית

Practical Training

0897.4009.01

שנתי תשע"ז

 

שם המרצה: ד"ר שוש רותם

טלפון:  6409022    דואר אלקטרוני:  museology@tauex.tau.ac.il 

שעות קבלה:       10:00-8:30   יום: ג            בניין:   גלריה            חדר: 005       

לפי תאום טלפוני מראש  
 

תיאור הקורס  

התמחות מעשית באחד המוזיאונים בארץ. ההתנסות בעבודת המוזיאון נערכת במהלך הסמסטר הרביעי ללימודים. התלמידים יעסקו במגוון עבודות תחת פיקוחו והנחייתו של אוצר המוזיאון.

This course is devoted to practical training in one of the museums of Israel. Students will work in variable tasks, under the supervision and instruction of the museum's curator.

דרישות הקורס

 84 שעות עבודה.

מרכיבי הציון הסופי

נוכחות.

רשימת מקורות    

אין.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת