חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ימי סיור - שנה א'
  Study Tours - First Year                                                                             
0897-4009-01
אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
סמ'  א'1000-1600סיור
סמ'  ב'1000-1600סיור
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר

הקורס כולל ארבעה סיורים לימודיים במוזיאונים מדיסציפלינות שונות ברחבי הארץ. התלמידים יפגשו את האוצרים ו/או מנהלי המוזיאונים וילמדו על העבודה ש"מאחורי הקלעים".

Course description

The course consists of four study tours to museums of variable disciplines in Israel. Students will meet the museums' curators and/or directors, and learn about museums and exhibitions from "behind the scenes".

סילבוס מפורט

אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
0897-4009-01 ימי סיור - שנה א'
Study Tours - First Year
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

הפקולטה לאמנויות

 התוכנית ללימודי תעודה במוזיאולוגיה ואוצרות ביקורתית

 

ימי סיור

 Tour

תשע"ט, שנתי

2 ש"ס

0897.4009.01

 

 

מסגרת הקורס:סיורים במסגרת לימודי תעודה במוזיאולוגיה ואוצרות ביקורתית

שם המרצות: ד"ר תמר מאיר

דואר אלקטרוני: mayertamar@tauex.tau.ac.il

 שעות קבלה: בתיאום מראש במייל

 תאור הקורס:

הקורס כולל ארבעה סיורים לימודיים במוזיאונים מדיסציפלינות שונות ברחבי הארץ. התלמידים יפגשו את האוצרים ו/או מנהלי המוזיאונים וילמדו על העבודה ש"מאחורי הקלעים".

The course consists of four study tours to museums of variable disciplines in Israel. Students will meet the museums' curators and/or directors, and learn about museums and exhibitions from "behind the scenes".

דרישות הקורס

נוכחות חובה.

 מרכיבי הציון הסופי

נוכחות.

 רשימת מקורות    

כהכנה לקראת הסיורים יקבלו התלמידים מאמרים לקריאה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת