חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אוצרות: בין תאורטי למעשי - התמחויות
  Curatorship in Theory and Practice - Specialties  
0897-4008-01
אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
סמ'  א'1000-1200005 גלריה לאומנושיעור ות ד"ר רותם סטפני
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מורכב מסדרה של הרצאות אורחים העוסקות במגוון הדיסציפלינות המוצגות במוזיאונים. המרצים, כל אחד מומחה בתחומו, יציגו בפני התלמידים את ייחודם של המוזיאונים העוסקים בתחומי ידע שונים: מדע, אמנות, היסטוריה, וכד'. בנוסף, יעסוק הקורס בחוק המוזיאונים והשלכותיו, ויסקור את עבודתם של הארגונים המקצועיים הקשורים בעבודה במוזיאונים, כמו איגוד המוזיאונים (איקו"ם), ומחלקת המוזיאונים במשרד החינוך.

Course description

The course consists of a series of lectures by guest speakers, who will present the museums of various disciplines. The expert speakers will discuss the uniqueness of museums that specialize in variant fields of knowledge: science, art, history, etc. The course will also study the Israel Museum Act and its implications, and survey the role of organizations involved in museum work, such as the Israel Nation Committee of ICOM, and the Department of Museums and Visual Art in the Ministry of Culture and Sport.     

סילבוס מפורט

אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
0897-4008-01 אוצרות: בין תאורטי למעשי - התמחויות
Curatorship in Theory and Practice - Specialties
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר רותם סטפני

סילבוס מפורט/דף מידע

אוצרות: בין תיאורטי למעשי - התמחויות

Curatorship: Theory and Practice - Specialties

0897.4008.01

סמסטר  א תשע"ז

2 ש"ס

שו"ת

 

שם המרצה: ד"ר שוש רותם

טלפון:  6409022    דואר אלקטרוני:  museology@tauex.tau.ac.il 

שעות קבלה:       10:00-8:30   יום:ד             בניין:   גלריה            חדר: 005       

לפי תאום טלפוני מראש  
 

תיאור הקורס  

הקורס מורכב מסדרה של הרצאות אורחים העוסקות במגוון הדיסציפלינות המוצגות במוזיאונים. המרצים, כל אחד מומחה בתחומו, יציגו בפני התלמידים את ייחודם של המוזיאונים העוסקים בתחומי ידע שונים: מדע, אמנות, היסטוריה, וכד'. בנוסף, יעסוק הקורס בחוק המוזיאונים והשלכותיו, ויסקור את עבודתם של הארגונים המקצועיים הקשורים בעבודה במוזיאונים, כמו איגוד המוזיאונים (איקו"ם), ומחלקת המוזיאונים במשרד החינוך.

The course consists of a series of lectures by guest speakers, who will present the museums of various disciplines. The expert speakers will discuss the uniqueness of museums that specialize in variant fields of knowledge: science, art, history, etc. The course will also study the Israel Museum Act and its implications, and survey the role of organizations involved in museum work, such as the Israel Nation Committee of ICOM, and the Department of Museums and Visual Art in the Ministry of Culture and Sport.     

דרישות הקורס

נוכחות חובה.

מרכיבי הציון הסופי

נוכחות.

פירוט נושאי הקורס

 • פעילות וחזון במחלקה למוזיאונים במשרד התרבות
 • חוק המוזיאונים, מועצת המוזיאונים, והגדרתו המחודשת של המוזיאון
 • חוק המוזיאונים והשלכותיו והאתיקה של האוצר
 • סוגיית האוספים והמוזיאונים הארכיאולוגיים בארץ
 • חוק רשות העתיקות ורישום אוספים ארכיאולוגיים
 • עיצוב האתר ההיסטורי והארכיאולוגי
 • אוצרות: תיאוריה ופרקטיקה במוזיאוני אמנות בארץ
 • תערוכה אדריכלית
 • מוזיאונים לטבע
 • מוזיאונים למדע
 • מוזיאונים לעיצוב
 • מדיה חדשה במוזיאון

רשימת מקורות    

גאון, גלית. "בלוג מוזיאלי עברי – הקמתו של המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס חולון",

היסטוריה ותיאוריה , 15, 2010, http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1262585125/1263599923

Bedini, Silvio A., "The Evolution of Science Museums", Technology and Culture, 6 (1) 1965, pp. 1-29.

Duncan, Carol. "The Art Museum as Ritual", Art Bulletin, 77 (1), 1998, pp.10-14.

Graham, Beryl and Sarah Cook Sullivan. Rethinking Curating: Art after New Media (Cambridge, MA: MIT Press,  2010).

Lynne and S. Terry Childs. Curating Archaeological Collections: From Field to the Repository (Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2003).

Marcus, Alan S. "Representing the Past and Reflecting the Present: Museums, Memorials, and the Secondary History Classroom", Social Studies, 98 (3), 2007, pp.105-110.

ICOM: http://www.icom.org

Center for Museum Studies, the Smithsonian Institution: http://museumstudies.si.edu/

Global Museum International Webzine: http://www.globalmuseum.org/

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת