חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מוזיאולוגיה: מחקר וכתיבה
  Museology: Academic Research and Writing  
0897-4007-01
אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
סמ'  ב' שיעור ות
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יפתח מיומנויות מחקר וכתיבה במוזיאולוגיה. במסגרת הקורס נבחן את המחקר והכתיבה הייחודיים לעבודה במוזיאונים הכוללת גם כתיבה ל"טקסט קיר", קטלוג, ביקורת תערוכות, ומדיה דיגיטלית. 

Course description

The course studies research and writing methods related to the field of Museum Studies. We will explore the requirements of the professional museum writing, which includes wall texts, catalogues, exhibition critique, and digital media.

סילבוס מפורט

אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
0897-4007-01 מוזיאולוגיה: מחקר וכתיבה
Museology: Academic Research and Writing
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' |

סילבוס מפורט/דף מידע

מוזיאולוגיה: מחקר וכתיבה

Museology: Academic Research and Writing

0897.4007.01

סמסטר  ב תשע"ז

2 ש"ס

שו"ת

 

שם המרצה: ד"ר שוש רותם

טלפון:  6409022   דואר אלקטרוני:  museology@tauex.tau.ac.il 

שעות קבלה:       10:00-8:30   יום:ד           בניין:   גלריה            חדר: 005       

לפי תאום טלפוני מראש  

 

תיאור הקורס  

הקורס יפתח מיומנויות מחקר וכתיבה במוזיאולוגיה. במסגרת הקורס נבחן את המחקר והכתיבה הייחודיים לעבודה במוזיאונים הכוללת גם כתיבה ל"טקסט קיר", קטלוג, ביקורת תערוכות, ומדיה דיגיטלית. 

The course studies research and writing methods related to the field of Museum Studies. We will explore the requirements of the professional museum writing, which includes wall texts, catalogues, exhibition critique, and digital media.

 

דרישות הקורס

נוכחות חובה.

מרכיבי הציון הסופי

100% תרגילים.

פירוט נושאי הקורס

  • מחקר לתערוכה: איסוף החומר, מאגרי מידע אלקטרוניים.
  • הקטלוג: מה הוא מכיל? סקירת קטלוגים מתקופות שונות, מדיסציפלינות שונות, וכד'.
  • כתיבה אקדמית לקטלוג: בניית ביבליוגרפיה, רישום הפניות.
  • עיצוב הקטלוג.
  • טקסט קיר.
  • השוואה והבחנה בין כתיבה עבור קהלים שונים: גיל, דיסציפלינה, ועוד.
  • מוזיאונים במדיה דיגיטלית: אתרים, בלוגים, אפליקציות תוכן.
  • מוזיאונים במדיה החברתית: פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, ועוד.
  • ביקורת תערוכות.

רשימת מקורות    

Ambrose, Timothy and Crispin Paine. "Unit 37: Research for Displays and Exhibitions", Museum Basics (London: Routledge, 2012), pp. 145-147.

Ambrose, Timothy and Crispin Paine. "Unit 38: Writing Text", Museum Basics (London: Routledge, 2012), pp. 147-153.

Dean, David. "Chapter 7: Storyline and Text Development", Museum Exhibition. Theory and Practice (London: Routledge, 1996), pp. 103-131.

Hooper-Greenhill, Eilean. "Language and Texts", Museums and Their Visitors (London: Routledge, 1994), pp. 115-139.

Ravelli, Louise. Museum Texts: Communication Frameworks (London: Taylor & Francis, 2007).

Serrell, Beverly. Exhibit Labels: An Interpretive Approach (Rowman: Altamira Press, 1996).

http://aamd.org/papers/documents/AAMDFairUseGuidelinesHLP1-10-11_2_.pdf ; AAMD Policy on the Use of "Thumbnail" Digital Images in Museums Online Initiatives

http://www.tate.org.uk/context-comment/apps ;  TATE Museum – Apps page.

http://jiffycomp.com/museums-in-social-media; "The top 50-Museums in Social Media"

http://www.nytimes.com/2012/10/28/arts/artsspecial/museums-engage-children-with-digital-programs.html?ref=artsspecial;"Engaging Children With the Siren Call of the App"

http://www.nytimes.com/2011/03/17/arts/design/speaking-digitally-about-exhibits.html?ref=artsspecial; "Speaking Digitally about Exhibits"

http://colleendilen.com/2010/12/15/how-museums-can-use-social-media-to-engage-different-learning-types; "How Museums Can Use Social Media to Engage Different Learning Types"

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת