חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מינהל וכוח אדם
  Management and Administration  
0897-4006-01
אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
סמ'  א'1400-1600005 גלריה לאומנושיעור ות גב' הלוי מיה
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בארגון וניהול המוזיאון, תוך בחינת תפקידו של המנהל, חבר הנאמנים, צוות העובדים, והמתנדבים. בין הנושאים שייבחנו: סקירת מודלים של קבלת החלטות במינהל, תכנון אסטרטגי, שיטות תקציב, מבנה ארגוני, גיוס תרומות, שיווק ופרסום.

Course description

This course explores the organization, governance and management of museums. The course will examine the role of the museum president, board of directors, staff and volunteers. The topics addressed will include strategic planning, organizational structure and development, fundraising, marketing, evaluation and museum finances.

סילבוס מפורט

אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
0897-4006-01 מינהל וכוח אדם
Management and Administration
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | גב' הלוי מיה

סילבוס מפורט/דף מידע

מינהל וכוח אדם במוזיאון

Museum Management and Administration

0897.4006.01

סמסטר א תשע"ז

1 ש"ס

שו"ת

שם המרצה: מיה הלוי

טלפון:  6409022   דואר אלקטרוני:  museology@tauex.tau.ac.il 

שעות קבלה:       10:00-8:30   יום: ג            בניין:   גלריה             חדר: 005       

לפי תאום טלפוני מראש  

 

 

תיאור הקורס  

הקורס יעסוק בארגון וניהול המוזיאון, תוך בחינת תפקידו של המנהל, חבר הנאמנים, צוות העובדים, והמתנדבים. בין הנושאים שייבחנו: סקירת מודלים של קבלת החלטות במינהל, תכנון אסטרטגי, שיטות תקציב, מבנה ארגוני, גיוס תרומות, שיווק ופרסום.

This course explores the organization, governance and management of museums. The course will examine the role of the museum president, board of directors, staff and volunteers. The topics addressed will include strategic planning, organizational structure and development, fundraising, marketing, evaluation and museum finances.

דרישות הקורס

נוכחות חובה, הגשת עבודה מסכמת.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת