חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חינוך ומוזיאון
  Museum Education  
0897-4005-01
אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
סמ'  א'1200-1400005 גלריה לאומנושיעור ות
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

בארה"ב ובמדינות אירופה מסוימות תחום החינוך המוזיאוני נלמד באקדמיה כתואר העומד בפני עצמו. זהו מקצוע רב-תחומי הדורש לפיכך התמקצעות ומקצועיות.

ביחידה זו נעבור מהתיאוריה של חינוך במוזיאון אל מודלים דרכם מוזיאונים יכולים להעצים את חווית המבקר, ולהפוך אותה למשמעותית יותר, ובכך להימנע מתחושת השעמום המלווה לעיתים את המבקרים במוזיאון ומונעת מאחרים מלהגיע אליו. נלמד כיצד בכוחו של החינוך המוזיאוני להעצים את המבקר בתחומים הבאים: האקדמי, האישי, החברתי, התרבותי וקידום ערכים של פלורליזם ודמוקרטיה.

Course description

In the United States and some European countries, museum education is taught as an academic discipline in its self. It is an interdisciplinary field that requires professionalism and specialization.

In this course we will study theories of museum education and how they apply to practical models that can be implemented. These practices can enhance visitors' experience by making them more meaningful. We will learn how museum education empowers museum visits intellectually, personally, socially, and culturally, and how they can promote pluralistic and democratic values.

סילבוס מפורט

אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
0897-4005-01 חינוך ומוזיאון
Museum Education
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

סילבוס מפורט/דף מידע

חינוך ומוזיאון

Museum Education

0897.4005.01 

סמסטר א תשע"ז

1 ש"ס

שו"ת

 

שם המרצה: גב' טל צור

טלפון:  6409022   דואר אלקטרוני:  museology@tauex.tau.ac.il 

שעות קבלה:       10:00-8:30   יום: ג            בניין:   גלריה            חדר: 005        

לפי תאום טלפוני מראש  

תיאור הקורס  

בארה"ב ובמדינות אירופה מסוימות תחום החינוך המוזיאוני נלמד באקדמיה כתואר העומד בפני עצמו. זהו מקצוע רב-תחומי הדורש לפיכך התמקצעות ומקצועיות.

ביחידה זו נעבור מהתיאוריה של חינוך במוזיאון אל מודלים דרכם מוזיאונים יכולים להעצים את חווית המבקר, ולהפוך אותה למשמעותית יותר, ובכך להימנע מתחושת השעמום המלווה לעיתים את המבקרים במוזיאון ומונעת מאחרים מלהגיע אליו. נלמד כיצד בכוחו של החינוך המוזיאוני להעצים את המבקר בתחומים הבאים: האקדמי, האישי, החברתי, התרבותי וקידום ערכים של פלורליזם ודמוקרטיה.

 

In the United States and some European countries, museum education is taught as an academic discipline in its self. It is an interdisciplinary field that requires professionalism and specialization.

In this course we will study theories of museum education and how they apply to practical models that can be implemented. These practices can enhance visitors' experience by making them more meaningful. We will learn how museum education empowers museum visits intellectually, personally, socially, and culturally, and how they can promote pluralistic and democratic values.

דרישות הקורס

נוכחות חובה, הגשת עבודה.

מרכיבי הציון הסופי

100% עבודה מסכמת.

פירוט נושאי הקורס:

  • התפתחות תחום החינוך המוזיאוני בישראל: נעקוב אחר ההיסטוריה של הדיסציפלינה באמצעות היכרות עם עבודתה של חלוצת התחום בישראל - איילה גורדון.
  • פדגוגיה: נבחן כיצד החינוך המוזיאוני מקדם למידה מתוך מוטיבציה פנימית, זיכרון לטווח ארוך, פיתוח לומד עצמאי, ולמידת חקר באמצעות תיאוריות פדגוגיות הקשורות ללמידה בסביבת הלימודים החוץ-כיתתית, ביניהן תיאוריות על קונסטרוקטיביזם ומערכת החינוך הבלתי פורמאלית. נעסוק בכוחו של המשחק, הסיפור, הפרשנות, הפעילות היצירתית, ופיתוח אמצעי הדרכה מתאימים.
  • הקהל: הדיאלוג עם הקהל מחייב התייחסות, הבנה ולמידה של קהלים מגוונים ומכאן שיח מותאם-קהל. במסגרת זו נבחן סוגיות כגון סוגי חושבים וסוגי לומדים, קהל רב-תרבותי , קהל רב-לאומי, צרכים מיוחדים ומוגבלויות, קשיי קשב וריכוז, קהל חופשי, משפחות,
  • הקשר בין מערכת החינוך הבלתי-פורמאלית של המוזיאון ומערכת החינוך הפורמאלית: הנושא ילמד באמצעות דוגמאות מהארץ ומהעולם לפעילויות חד-פעמיות ומתמשכות.
  • חינוך מוזיאוני בעידן הדיגיטאלי: נעסוק באתגרים של החינוך המוזיאוני במאה ה-21 - ההדרכה הדיגיטאלית והקהל הדיגיטאלי.
  • המוזיאון והקהילה: החינוך המוזיאוני ככלי להשפעה ברמה החברתית. ייבחנו מקרים בהם המוזיאון יוצא אל הקהילה ובמקביל התייחסות לקהילות שונות במסגרת הפעילות בתוך המוזיאון.
  • הערכה ומדידה: נלמד כיצד מבצעים הערכה לאיכות הפעילות של מחלקת החינוך.
  • שיתופי-פעולה: נכיר מגוון אפשרויות לשיתופי פעולה מעשירים ומעצימים עם גופים מחוץ למוזיאון.
  • מחלקת החינוך במערך הכולל של המוזיאון: נבחן את מערכת הקשרים בין אנשי החינוך ושאר צוות המוזיאון – אוצרים, מעצבים ועוד. נלמד כיצד מנהל מחלקת חינוך צריך לעצב את חזון המחלקה, ולממש אותו ע"י הגדרות תפקידים תכנים ותוכנית שנתית.

 

רשימת מקורות    

התפתחות תחום החינוך המוזיאוני בישראל:

איילה גורדון, תגלית וקסם במוזיאון, פעילויות החינוך של אגף הנוער ע"ש רות 1960-1990, (ירושלים, מוזיאון ישראל, ירושלים, והמחברת, 1996).

פדגוגיה:

גרטל, גיל. דרך הטבע, הפדגוגיה הטבעית והטיול החינוכי (ישראל: ספריית הפועלים הקיבוץ המאוחד, 2010).

כהנא, ראובן. "נעורים והקוד הבלתי-פורמאלי", תנועות נוער במאה העשרים ומקורות הנעורים הפוסט- מודרניים, (ירושלים: המכון לחקר הטיפוח בחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, 2007).

שליטא, רחל. חוויה במוזיאון, תצוגה כמרחב למידה וגילוי, (תל-אביב: סל-תרבות ארצית - החברה למתנסים, 2001).

McRainey, D. Lynn and John Russuck (eds.), Connecting Kids to History with Museum Exhibitions (Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 2010).

Hein, George E.  Learning in the Museum (London: Routledge, 1998 ).

Falk, John H., Lynn D. Dierking, and Susan Fouts (eds.) In Principle, In Practice, Museums as Learning Institutions (Lanham: Altmira Press, 2007).

הקהל:

רפופופרט, תמר ואהוביה מלכין (עורכים) הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמאלי (תל-אביב: רסלינג, 2012).

Palfrey, John and Urs Gasser, "Introduction", Born Digital: Understanding the First Age of Digital Natives (New York: Basic Books, 2008), pp. 1-16. 

Prenksy, Marc. "Digital Natives, Digital Immigrants", On the Horizon, 9(5), 2001, pp.1-6.

הקשר בין מערכת החינוך הבלתי-פורמאלית של המוזיאון ומערכת החינוך הפורמאלית:

Pumpian, Ian, Douglas Fisher and Susan Wachowiak (eds.), Challenging the Classroom Standard Through Museum-Based Education, School in the Park (London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2006).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת