חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  היסטוריה ואדריכלות של מוזיאונים
  History and Architecture of Museums  
0897-4004-01
אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
סמ'  א'1200-1400005 גלריה לאומנושיעור ות ד"ר רותם סטפני
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תיאור הרקע החברתי, ההיסטורי והתרבותי לצמיחתם של מוזיאונים החל בעת העתיקה וכלה בימינו. הסקירה ההיסטורית, שתכלול את תהליך הקמת המוזיאונים המרכזיים בעולם המערבי, תכנונם האדריכלי ואופן הרכבת תערוכותיהם, תבחן את המוזיאונים כמוסדות המשקפים ומבנים את החברה הסובבת אותם ואת ותרבותם.

Course description

Description of the social, historical and cultural background that led to the development of museums from ancient times to the present. The historical and architectural reviews of the major museums in the Western World will study museums as institutions that reflect and construct their surrounding society and cultures.

סילבוס מפורט

אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
0897-4004-01 היסטוריה ואדריכלות של מוזיאונים
History and Architecture of Museums
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר רותם סטפני

סילבוס מפורט/דף מידע

היסטוריה ואדריכלות של מוזיאונים

Museum History and Architecture

0897.4004.01

סמסטר  א תשע"ז

2 ש"ס

שו"ת

 

שם המרצה: ד"ר שוש רותם

טלפון:  6409022                            דואר אלקטרוני:  museology@tauex.tau.ac.il 

שעות קבלה:       10:00-8:30   יום:ד    בניין:   גלריה            חדר: 005       

לפי תאום טלפוני מראש  

תיאור הקורס  

תיאור הרקע החברתי, ההיסטורי והתרבותי לצמיחתם של מוזיאונים החל בעת העתיקה וכלה בימינו. הסקירה ההיסטורית, שתכלול את תהליך הקמת המוזיאונים המרכזיים בעולם המערבי, תכנונם האדריכלי ואופן הרכבת תערוכותיהם, תבחן את המוזיאונים כמוסדות המשקפים ומבנים את החברה הסובבת אותם ואת ותרבותם.

Description of the social, historical and cultural background that led to the development of museums from ancient times to the present. The historical and architectural reviews of the major museums in the Western World will study museums as institutions that reflect and construct their surrounding society and cultures.

 

דרישות הקורס

נוכחות חובה.

מרכיבי הציון הסופי

100% עבודה מסכמת.

פירוט נושאי הקורס

 • מוזיאונים בעולם העתיק.
 • אספנות ותצוגה מימי הביניים ועד לחדרי הפלאות במאה ה-17.
 • מוזיאונים בתקופת ההארה, ראשיתם של המוזיאונים הציבוריים.
 • המאה ה-19: אירופה וארצות הברית.
 • מוזיאונים מודרניים: ראשית המאה העשרים.
 • מוזיאונים כאייקונים אדריכליים.
 • מוזיאונים נרטיביים: מה "מספרים" במוזיאון?
 • מוזיאוני שואה: הבניית זכרון קולקטיבי.
 • ייצוגי מגדר וגזע במוזיאון.
 • אתגרים חדשים במזיאולוגיה: תערוכות דיגיטליות, וידיאו ארט וקולנוע.
 • דילמות של אוצר – מהי "תערוכה טובה"?
 • מהו עתידו של המוזיאון?

רשימת מקורות    

אפרת, צבי, "כרוניקה אדריכלית של חללי תצוגה", אדריכלות מוזיאונים כיום, תל-אביב: הגלריה האוניברסיטאית   ע"ש גניה שרייבר, 2003, עמ' 22-11.

מאיר-מריל, עדינה, "מוזיאונים אתמול והיום", במוזיאון, 5, 1993, עמ' 21-20.

Bennett, Tony. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (London: Routledge, 1995).

McClellan, Andrew. The Art Museum from Boullée to Bilbao (Berkeley, CA: University of California Press, 2008).

Pevsner, Nikolaus. "Museums", in  A History of Building Types (London: Thames & Hudson, 1979), pp. 111-138.

Schubert, Karsten. The Curator's Egg. The Evolution of the Museum Concept from the French Revolution to the Present (London: Ridinghouse, 2009).

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת