חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  היסטוריות ותיאוריות של אוצרות I
  Histories and Theories of Curating, I                                                                
0897-4001-01
אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
סמ'  א'שיעור ות
סמ'  א'1000-1200005שיעור ות גב' גור אריה דרורית
ד"ר מאיר תמר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה הינו מבוא ביקורתי להיסטוריות ותאוריות של אוצרות. הוא מורכב מסדרה של הרצאות אורחים
שסוקרות מגוון רב של פרקטיקות אוצרותיות – אוצרות מוזיאלית, אוצרות עצמאית, ועוד. הקורס כולל
פרקים בתולדות היסטוריות של תצוגה – מחדרי הפלאות, הסלון, ועד לדוקומנטות ולבינאלות
העכשוויות. מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים הכרות עמוקה עם היסטוריות של אוצרות )ישראלית /
בינלאומית, מקומית / גלובלית( ולחשוף אותם לתהליכים אוצרותיים: החל מבניית רציונל לתערוכה,
דרך מחקר, תכנון התערוכה, עיצובה, ועוד.

Course description

This course is a critical introduction to the history and theory of curating. It is composed out of a series of guest lectures that survey a wide variety of curatorial practices – museum curating, independent curating, etc. The course includes chapters in the history of exhibitions – from the cabinets of curiosities, to the Salon, all the way to contemporary Biennials and Documentas. The purpose of this course is to familiarize students with histories of curating (Israeli / International, Local / Global) and expose them to curatorial processes: from the conceptualization of an exhibition, through research, exhibition planning, design, etc. 

סילבוס מפורט

אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
0897-4001-01 היסטוריות ותיאוריות של אוצרות I
Histories and Theories of Curating, I
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' |

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

 הפקולטה לאמנויות

 התוכנית ללימודי תעודה במוזיאולוגיה ואוצרות ביקורתית

 

היסטוריות ותאוריות של אוצרות, I

 Histories and Theories of Curating, I

תשע"ט, סמסטר א'

2 ש"ס

0897.4001.01

 

 

מסגרת הקורס: שו"ת במסגרת לימודי תעודה במוזיאולוגיה ואוצרות ביקורתית

שם המרצות: ד"ר תמר מאיר, דרורית גור אריה

דואר אלקטרוני: mayertamar@tauex.tau.ac.il

 שעות קבלה: בתיאום מראש במייל

 תאור הקורס:

 קורס זה הינו מבוא ביקורתי להיסטוריות ותאוריות של אוצרות. הוא מורכב מסדרה של הרצאות אורחים שסוקרות מגוון רב של פרקטיקות אוצרותיות – אוצרות מוזיאלית, אוצרות עצמאית, ועוד. הקורס כולל פרקים בתולדות היסטוריות של תצוגה – מחדרי הפלאות, הסלון, ועד לדוקומנטות ולבינאלות העכשוויות. מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים הכרות עמוקה עם היסטוריות של אוצרות (ישראלית / בינלאומית, מקומית / גלובלית) ולחשוף אותם לתהליכים אוצרותיים: החל מבניית רציונל לתערוכה, דרך מחקר, תכנון התערוכה, עיצובה, ועוד.

 This course is a critical introduction to the history and theory of curating. It is composed out of a series of guest lectures that survey a wide variety of curatorial practices – museum curating, independent curating, etc. The course includes chapters in the history of exhibitions – from the cabinets of curiosities, to the Salon, all the way to contemporary Biennials and Documentas. The purpose of this course is to familiarize students with histories of curating (Israeli / International, Local / Global) and expose them to curatorial processes: from the conceptualization of an exhibition, through research, exhibition planning, design, etc.

 דרישות הקורס:

  1. הנוכחות בשיעורים הינה חובה. סטודנט שייעדר יותר משלושה מפגשים לא יעמוד בדרישות הקורס (ציון 240).
  2. קריאת חומר הקריאה הנלווה לקורס
  3. מטלות כתיבה

 מרכיבי הציון הסופי:

 מטלת אמצע – 25%

 מטלת סיום – 75%

 ספרי רקע מרכזיים ומומלצים:

 דרורית גור אריה (עורכת), מוזיאון: ערך שימוש, מוזיאון פתח תקוה לאמנות, רסלינג, 2014

 Hans Ulrich Obrist, A Brief History of Curating, 2010

 Paul O'Neill, Culture of Curating and The Curating of Culture(s), 2016

 Karsten Schubert, The Curator's Egg, 2016

 קריאת חובה:

 בוריס גרויס, "על האוצרות" מתוך: כח האמנות, פיתום, תל אביב, 2009, עמ' 51-61.

 גדעון עפרת, "אוצרות היא קיר ותשוקה"

 Tony Bennett, “The Exhibitionary Complex,” New Formations 4 (Spring 1988), pp. 73-102.

 פירוט המפגשים:

 מפגש 1

 17.10.2018, 10:15 - ד"ר תמר מאיר, ראשת התוכנית – מפגש הכרות

 מפגש 2

 17.10.2018, 12:15 - גב' הדס מאור, אוסף ברנדיסמחשבות על אוצרות באוסף פרטי

 ההרצאה תציג את התפתחות תפישת האוצרות שלי החל מעבודתי בחללים שלא למטרות רווח דוגמת גלריה קמרה אובסקורה בשנים 1997-2000, סטודיו בורוכוב ועוד, ועד לתערוכות מוזיאליות מקיפות דוגמת התערוכה של האמנית האיטלקייה/צרפתייה טטיאנה טרובה "האטלס הגדול של הדיסאורייטנטציה" שהוצגה לאחרונה במוזיאון פתח תקוה לאמנות (נעילה: 29.9.18).

 בתוך כך אתעכב ואסביר על סוגי הדיאלוג שאני מנהלת עם אמנים ועל משמעות הפעולה האוצרותית, לתפישתי, ביחס לעצמי, ביחס לאמנים וביחס לקהל הרחב. עוד ארחיב על התפתחות העניין האוצרותי שלי לאורך השנים ועל ההתמקדות המובהקת בפרוייקטים תהליכיים, ארוכי טווח, ובקידום פעולות שונות ועבודות הצבה ספציפיות לחלל ולהקשר. חלקה האחרון של ההרצאה יתייחס לעבודתי כאוצרת אוסף אמנות פרטי ויעמוד על ההבדלים המשמעותיים הנגזרים מן התואר "אוצר" בכל הקשר והקשר.

 מפגש 3

 24.10.2018, 10:15 - גב' דרורית גור אריה, אוצרת ראשית, מוזיאון פתח תקווה היסטוריות של אוצרות I : חלוצי האוצרים בעולם המודרני

 ההרצאה תעסוק במעמד האוצר כפיגורה שתופסת מקום בולט בשדה החל מהמאה ה-20. במסגרת ההרצאה ייסקרו פרקטיקות אוצרותיו שונות של מספר אוצרים בולטים, מחלוצי הפרקטיקה האוצרותית, תוך ניסיון ללכוד את מהות התפקיד ולהציע גישות שונות לעשיה האוצרותית. בהתייחס לתמות, חלל , מרחב ציבורי וכו' – יוצגו מספר פרקטיקות כגון רעיון המעבדה של ואלטר הופס האמריקאי תוך דיון ביחסים הדיאלקטיים של חלל התצוגה ומרחב ציבוריהאוצרות ככאוס מאורגן של הרולד זימן, תוך בחינת הפרקטיקה של עבודה בין חלל לתמה, הדה-מאטריאליזציה  והרב תרבותיות כפרקטיקה אוצרותית  של לוסי ליפרד, והאוצר כפרסונה לצד האמן בעבודתו של האנס אולריך אובריסט.

 קריאת חובה:

 דרורית גור אריה, "לחולל ולהשפיע, פרקטיקה אוצרותית במרחב הישראלי," בתוך: אוצרים בעמ', קטלוג תערוכה, מוזיאון פתח תקווה לאמנות, 2011, עמ' 29-35 .

 המלצות קריאה נוספות:

 Geoff Cox & Jacoob Lund, The Contemporary Condition: introductory Thoughts on Contemporaneity & Contemporary Art, Sternberg Press, 2016.

 Hans Ulrich Obrist, A Brief History of Curating, 2010.

 מפגש 4

24.10.2018, 12:15 – דרורית גור אריה, מוזיאון פתח תקווה – היסטוריות של אוצרות 2: פרקטיקה אוצרותית במרחב הישראלי – תערוכת "מרחב ביניים" כמקרה בוחן" 

 ההרצאה תציע פרקטיקה אוצרותית שעיקרה התבוננות בסביבת התרבות המקומית ובמרחב הגיאופוליטי כמרחב להנעה ויצירת שיח דינמי הנוגע ביחסי הגמוניה ושוליים, רב תרבותיות ורב לשוניות, ועוד. ההרצאה תתמקד בתהליכים אוצרותיים – מהרעיון לתערוכה, מההשראה לעיצוב ולהצבה – ותבחן את מקומו של החלל המוזיאלי במסגרת הבניית המציאות העכשווית והדיון התרבותי בישראל.

 קריאת חובה:

 דרורית גור אריה, " מרחב ביניים " קטלוג תערוכה , מוזיאון פתח תקווה לאמנות, 2007, עמ' 17-24

 המלצות קריאה נוספות:

 דרורית גור אריה " סחר חליפין ", בתוך: מוזיאון, עיין ערך שימוש, מוזיאון פתח תקווה לאמנות, 2013, עמ' 20-40.

 Neto Tompson (ed.), Living as Form. Socially Engaged Art from 1991-2011, Creative Time books, N.Y, 2012.                                                                                                                                      

 מפגש 5

 31.10.2018, 10:15 - גב' רותי דירקטור, אוצרת לאמנות עכשווית, מוזיאון תל אביב לאמנות – אוצרות מותאמת מקום 1: חיפה

 אתמקד במספר פרויקטים אשר משקפים את אופי העבודה האוצרותית כפי שהיא מתגבשת בהתאם לעיר, לאוכלוסייה המקומית, למבנה המוזיאון ולהיסטוריה שלו. אציג מספר פרויקטים שעשיתי בשנים שבהן שמשתי אוצרת ראשית במוזיאון חיפה לאמנות תוך התבוננות בעיר ובמקומו של המוזיאון בתוך המרקם העירוני. בין "הליכות חיפה" ל"במעגלים אחרים של האמנות: "אאוטסיידרים, נאיבים ואוטודידקטים". 

  קריאת רקע:

באופן פורמלי. מוזיאון חיפה לאמנות, 2011

 במעגלים אחרים: אאוטסיידרים, נאיבים, אוטודידקטים. מוזיאון חיפה לאמנות, 2013

 מפגש 6

31.10.2018, 12:15 - גב' רותי דירקטור, אוצרת לאמנות עכשווית, מוזיאון תל אביב לאמנות אוצרות מותאמת מקום 2: תל אביב

 עם התובנות של עשייה אוצרותית בחיפהמה נכון, אפשרי ומתבקש לעשות בתל אביב. אביא דוגמאות של תערוכות ופרויקטים עליהם עבדתי כאוצרת לאמנות עכשווית במוזיאון תל אביב לאמנות, ואתמקד באופן שבו ההקשר העירוני מכתיב את הפעילות האוצרותית. בין "תנועה ציבורית: אוסף לאומי" ל"בנוגע לאפריקה: אפרו-פוטוריזם ואמנות עכשווית".

 קריאת רקע:

 בנוגע לאפריקה. אמנות עכשווית ואפרו-פוטוריזם. מוזיאון תל אביב לאמנות, 2017

 הוליווד ומיתוסים אחרים. מוזיאון תל אביב לאמנות, 2018

 מפגשים 7 ו-8

 07.11.2018 – סיור במוזיאון ישראל וילפריד בקיבוץ הזורע (עם שיר מלר-ימגוצ'י)

מפגש 9

 14.11.2018, 14:15 – גלעד רייך – אוצר עצמאי – היסטוריה של התערוכות הראשונות: הרצאה זו תסקור את מקורותיה של התצוגה המוזיאלית, מחדרי הפלאות של העת החדשה המוקדמת, דרך הסלון הפריזאי, התערוכה העולמית הראשונה בלונדון (1851), סלון הדחויים, ועוד. נשאל שאלות אודות העקרונות והרעיונות העולים מתוך כל אחד מאופני התצוגה הללו, המבנים החברתיים בהם הם כרוכים, והקהלים אליהם הם פונים.

 קריאה מומלצת:

 Karsten Schubert, The Curator's Egg, 2016, pp. 17-28

 מפגשים 10 ו-11

 21.11.2018 – 10:15 ו-12:15 גב' לאה אביר, אוצרת גלריה רו-ארט בתל אביב, ועורכת מייסדת שותפה של מגזין תוהו לאמנותאוצרות עכשווית: דוקומנטה 5 / דוקומנטה 13 - הרלד זימן / קרוליין כריסטוב בקרגייב

 השיעורים יעסקו בשתי דמויות חשובות בהיסטוריה הקצרה של האוצרות העכשווית, הרלד זימן (1933-2005) וקרוליין כריסטוב בקרגייב (נ. 1957), באמצעות סקירה של תפיסתם האוצרותית והתמקדות בשתי תערוכות ענק שאצר/ה כל אחד/ת מהם בהתאמה: הדוקומנטה 5 והדוקומנטה 12. 

 ב - 1972 התקיימה הדוקומנטה 5, אחת מן התערוכות החשובות בהיסטוריה של האוצרות, תחת ניהולו האמנותי של הרלד זימן. זימן, אוצר שוויצרי שהתחיל את פעילותו בשנות הששים של המאה הקודמת, נחשב לאחד מן החלוצים והמנסחים של תחום האוצרות העצמאית. הדוקומנטה 5, אותה כינה "אירוע של 100 ימים", ביססה את דמותו של האוצר כמחבר, כיצרן תרבות חופשי, ואת אופייה של התערוכה כאובייקט אמנותי הראוי לבחינה נפרדת. היא עוררה כבר בתקופתה תמיכה וביקורת גם יחד וסימנה את הדרך עבור שרשרת של אוצרים/מנהלים אמנותיים של הדוקומטה בקאסל, המתחלפים מדי 5 שנים ומנסים לאתגר, בכל פעם מחדש, תפיסות אמנותיות, אוצרותיות, פוליטיות וחברתיות. אחת מן החשובות באלה היא קרוליין קריסטוב בקרגייב, אוצרת אמריקאית ממוצא איטלקי-בולגרי, שניהלה אמנותית את הדוקומנטה 13 ב - 2012 תחת הכותרת "קריסה והחלמה". הדוקומנטה של בקרגייב נפתחה במכתב מאת אמן גרמני, המסביר מדוע הוא מסרב להשתתף בתערוכה. דרך ריבוי של מושגים, אתרים, אמנים ומומחים, כריסטוף בקרגייב הובילה תערוכה רבת זרועות אשר שמה במרכזה תפיסות הומניסטיות עכשוויות שאינן מוותרות על מקומן של תודעות שאינן אנושיות, כמו בעלי חיים, מבנים וסביבות טבעיות וחפצי אמנות.

 קריאת חובה:

 Carolyn Christov-Bakargiev, “On the Destruction of Art - Or Conflict and Art, or the Art of Healing,” dOCUMENTA (13) notebook no 030, Hatje Cantz, 2012.

 Hans Ulrich Obrist,"Mind over Matter," Hans Ulrich Obrist interviews Harald Szeemann, ArtForum International, Vol. 35, November 1996, pp. 74-79, 111-112, 119, 125.

 מפגש 12

 28.11.2018 – 10:15 – גב' אור תשובה, אוצרת, מוזיאון פתח תקווה אוצרות גלובלית I: סוגיות ולבטים

 מפגש זה יעסוק בכמה מהאתגרים וההזדמנויות שמזמן העידן הגלובלי בכל הנוגע לסירקולציה, הצגה ויצור של ידע תרבותי. על רקע זה נתבונן בין היתר על הכמות ההולכת וגדלה של אירועי הביאנלה ברחבי העולם ונדון בהשפעת תופעות אלה על תפיסות תרבותיות של מרכז ופריפריה וטרנס-תרבותיות. לצד זאת, נעלה גם את הבעייתיות האינהרנטית שב"תערוכות לאומיות" ובסוגיות הכרוכות בהצגת תערוכות כאלה בישראל ומחוצה לה, תוך בחינת דוגמאות נבחרות

 קריאת חובה:

 תשובה, א. והייבלום, ד., "זיכרון טרנס-תרבותי" מתוך: אלטרנטיבה לנרטיב: פרקטיקות פוליטיות חיוניות בתרבות החזותית, פרדס, ע"מ ד' 3 – ד' 25.

 קריאה מומלצת: 

 Oliver Marchart, "The Globalization of Art and the “Biennials of Resistance”: A History of the Biennials from the Periphery", CUMMA Papers 7, 2014

 Simon Sheikh, "Marks of Distinction, Vectors of Possibility – Questions for the Biennial", OPEN 16, 2009, pp. 68-79. 

 Brian Wallis, “Selling Nations: International Exhibitions and Cultural Diplomacy,” in Museum Culture: Histories, Discourses, Spectacles, ed. Daniel J. Shearman and Irit Rogoff, Minneapolis, 1994: 265-281.  

 מפגש 13

 09.01.2019, 10:15 – גב' דרורית גור אריה, אוצרת ראשית, מוזיאון פתח תקווה התערוכה וארגז הכלים של האוצר

 הרצאה זו תעסוק בתהליך בניית התערוכה: גיבוש הקונספט, המחקר התיאורטי וההיסטורי, חלוקת התערוכה לקבוצות, בניית הקשרים בין הקבוצות, פיתוח ההצבה בחלל ומחשבות על עיצוב. התהליך כולו יודגם באמצעות מקרה הבוחן של התערוכה "צעקה: דימויים אקספרסיוניסטים בעט ובמכחול במעבר המאה ה- 20."

 קריאת רקע: קטלוג התערוכה: צעקה: דימויים אקספרסיוניסטים בעט ובמכחול במעבר המאה ה-20, מאת דרורית גור-אריה, הוצאת הגלריה האוניברסיטאית לאמנות, אוניברסיטת תל אביב, 1992.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת