חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אוצרות: בין תאורטי למעשי - הפרוגרמה
  Curatorship in Theory and Practice - the Program  
0897-4001-01
אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
סמ'  ב'1000-1200005 גלריה לאומנושיעור ות ד"ר רותם סטפני
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מורכב מסדרה של הרצאות אורחים העוסקות בבניית הפרוגרמה של המוזיאון, יישומו על פי מבנהו האדריכלי, אופי האוספים ומערך כוח האדם.

Course description

The course consists of a series of lectures by guest speakers who will address the construction of the museum's vision and program and their expression in its structure, collections, and personnel.     

סילבוס מפורט

אמנויות | לימודי תעודה במוזיאולוגיה
0897-4001-01 אוצרות: בין תאורטי למעשי - הפרוגרמה
Curatorship in Theory and Practice - the Program
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר רותם סטפני

סילבוס מפורט/דף מידע

אוצרות: בין תיאורטי למעשי - הפרוגרמה

Curatorship: Theory and Practice - Specialties

0897.4001.01

סמסטר  ב תשע"ז

2 ש"ס

שו"ת

שם המרצה: ד"ר שוש רותם

טלפון:  6409022      דואר אלקטרוני:  museology@tauex.tau.ac.il 

שעות קבלה:       10:00-8:30   יום:ד             בניין:   גלריה            חדר: 005       

לפי תאום טלפוני מראש  

 

תיאור הקורס  

הקורס מורכב מסדרה של הרצאות אורחים העוסקות בבניית הפרוגרמה של המוזיאון, יישומו על פי מבנהו האדריכלי, אופי האוספים ומערך כוח האדם.

The course consists of a series of lectures by guest speakers who will address the construction of the museum's vision and program and their expression in its structure, collections, and personnel.     

דרישות הקורס

נוכחות חובה.

מרכיבי הציון הסופי

נוכחות.

פירוט נושאי הקורס

  • חזון, פרוגרמה ותכנית במוזיאון.
  • בניית פרוגרמה לאוספים פרטיים.
  • "המשוגעים לדבר" – מרעיון להגשמה
  • אוצרות באוספים פרטיים.
  • אוצרות באוספים תאגידיים.
  • היכן נעלם החזון? התחדשות, עדכון והשתנות של אוספים ומוזיאונים.
  • ביקורת ממסדית ותנועות מחאה.

 

רשימת מקורות    

ליפשיץ, א. הנחיות לתכנון מוזיאון. משרד החינוך, מועצת המוזיאונים, 1992.

ענבר, י. הכנת פרוגרמה למוזיאון. משרד החינוך, מועצת המוזיאונים, 1988.

Anderson, G. (ed.) Reinventing the Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift (Walnut Creek, CA: Altamira, 2004).

"Developing a Mission Statement", The American Alliance of Museums, 2012; http://www.aam-us.org/docs/continuum/developing-a-mission-statement-final.pdf?sfvrsn=2

Knell, S. J., S. MacLeod and S. Watson, Museum Revolutions: How Museums Change and are Changed (London & New York: Routledge, 2007).

Simmons, J. "Managing Things - Crafting a Collections Policy", Museum News, 2004; http://www.publicgardens.org/files/crafting%20a%20collections%20policy.pdf.

Trulove, J.G. Designing the New Museum: Building a Destination (Gloucester, MA: Rockport Publishers, 2000).

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת