חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אדריכלות, ארכיון, אוצרות: המקרה של רם כרמי
  Architecture, Archive, Curation: the Case of Ram Karmi  
0881-6043-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'0900-1300 סמינר פרופ נוימן ערן
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יבקש לעמוד על שלושה מישורים מרכזיים הקשורים לידע האדריכלי: כיצד נוצר ידע אדריכלי ארכיוני, מה המשעות של איסופו וקטלוגו, ומה הדרכים והמשמעות לתצוגתו המוזיאוניות. על מנת לדון בשאלות אלו, הסמינר יפנה לאוסף רם כרמי שבארכיון עזריאלי לאדריכלות ויידון בו כמקרה מבחן מייצג. נקודת המוצא של הסמינר היא שעם הקמתם של ארכיונים לאדריכלות ברחבי העולם בשנים האחרונות, הידע האדריכלי קיבל ממדים נוספים. מאגרים שלמים של אוספי אדריכלות מחכים עתה לקטלוג ועיבוד. כמו כן, מספר התערוכות האדריכליות המוצגות במוזיאונים מובילים ברחבי העולם הלך וגדל במידה משמעותית. כיצד, אם כן, יש להתייחס לתופעות אלו.

ההתמקדות באוסף רם כרמי תוביל להעמקה בשאלות על אודות מקומה של האדריכלות הברוטליסטית והלירית אותה פיתח כרמי. במקביל, נפגש עם אוצרים שונים של תערוכות במוזיאון תל אביב לאמנות ונבקר בתערוכות אותם אצרו, זאת על מנת ללמוד את המתודות הקשורות לתיווך ידע אמנותי באמצעיים וויזואליים.

הסמינר נערך במסגרת ההכנות לתערוכה רטרוספקטיבית גדולה על עבודתו של רם כרמי. בסמינר נדון גם בהכנות לתערוכה.

פרופ׳ מריסטלה קסיאטו, אוצרת ראשית ומנהלת אוספי אדריכלות ב Getty Research Institute, תרצה באחד משיעורי סמינר.

 

Course description

The seminar will concentrate on three main issues related to the architectural knowledge: how does architectural archival knowledge is being generated, what is the significance of collecting and cataloguing this knowledge, and what are the museal ways and significance of its display. In order to discuss these questions, the seminar will refer to the Ram Karmi collection that is archived in the Azrieli Architectural Archive as a case study. The seminar assumes that with the emergence of architectural archives all over the world, the architectural knowledge gained additional dimensions. Large number of collections are awaiting processing and cataloguing. Moreover, the number of architectural exhibitions displayed in leading museums all over the world increased dramatically in the last years. How do we have to relate to this phenomenon, then?

Referring to the Ram Karmi collection, the seminar will delve into and seek to better understand issues related to this collection. Among other issues, we will address Ram Karmi’s brutalist and lyric architecture. Additionally, we will meet curators from the Tel Aviv Museum of Art and will visit exhibitions that they curated in order to study curation methodologies and understand the ways in which they mediated visual material to the general public.

The seminar is part of the preparation of a big and retrospective exhibition on Ram Karmi. The seminar will also delve into questions related to this exhibition.

Prof. Maristella Casciato, Senior Curator of Architectural Collections, will lecture in one of the seminar’s meetings.

 

 

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-6043-01 אדריכלות, ארכיון, אוצרות: המקרה של רם כרמי
Architecture, Archive, Curation: the Case of Ram Karmi
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ נוימן ערן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1