חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ערים חכמות ? עבר הווה ועתיד (?)
  Smart cities ? past, present, and future (?)                                                         
0881-6041
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
קבוצה 01
סמ'  א'0800-1200200מכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר בלומנפלד-ליברטל אפרת
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בעשורים האחרונים, אנו עדים לשתי מהפכות המשפיעות באופן משמעותי על חיינו: המהפכה העירונית ומהפכת המידע. מאז 2008, יותר ממחצית מאוכלוסיית העולם מתגוררת באזורים עירוניים. אחוז זה אף גבוה יותר בעולם המערבי (מעל ל 80% מהאוכלוסייה בצפון אמריקה ובאירופה). בו בזמן, טכנולוגיות חדשות מאפשרות איסוף מידע על התנהגות של פרטים והפצתו בחזרה לכלל האוכלוסייה באמצעות אפליקציות שונות. החיבור בין תהליכי העיור המואצים מחד, וההתפתחויות הטכנולוגיות מאידך,  הובילו ליצירתו של תחום חדש בעולם האקדמי והטכנולוגי הנקרא "ערים חכמות". המחקרים העדכניים בנושא חולשים על תחומים רבים ומתקיימים בדיסיפלינות מגוונות, החל ממחקרים המתייחסים לעיר החכמה כעיר מוטית טכנולוגיה ( Batty, 2012), דרך מחקרים המדגישים את נושא הקיימות בערים ועד לעבודות המתמקדות בחשיבות ההון האנושי (Albino et al., 2015).

במהלך הסמינר, נמפה את השיח על ערים חכמות תוך התייחסות לנושאים השונים, מגמות ותהליכים. את ועוד – נבחן את המקום של המתכנן ומרחב ההשפעה שלו בהנתן הטכנולוגיות החדשות והמידע הזמין כתוצאה מהשימוש בהן.

Course description

In the last decades, we witness two major revolutions that have a significant effect on our lives: the urban revolution and the big data revolution. Since 2008, more than half of the world's population lives in cities, while in the western world this percentage is considerably higher (above 80% in most of the Americas and Europe). At the same time, new technologies allow collecting data from bottom up customers and consumers and disseminating it back, using advanced technologies. The conjunction between this rapid urbanism and technological advances gave rise to a new domain in the academic and technological world known as "Smart Cities". Current work on smart cities is extensive and carried in many disciplines, while different studies focus on various aspects of this term. These range from studies that regard the smart city as a technology-oriented city (Batty, 2012) through others that emphasize green, sustainable properties of cities, and to works that stress the importance of human capital and high education Albino et al. (2015). In this seminar, we will map the discourses on Smart Cities in terms of topics, dynamics, and interdisciplinary trends, and explore the new roles planners might have due to the evolution of new technologies and data availability.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-6041-01 ערים חכמות ? עבר הווה ועתיד (?)
Smart cities ? past, present, and future (?)
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר בלומנפלד-ליברטל אפרת

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת