חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  שימור מורשת אורבנית ותהליכי התחדשות עירוניים
  Urban Heritage Conservation and Urban Regeneration                                                   
0881-6039-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1600-2000206גמכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר מטרני קרן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

התחדשות עירונית היא מושג רחב הכולל בתוכו, בין היתר, תהליכים שמטרתם התחדשות מרקמים עירוניים שהתיישנו. לתהליכים אלו, המתרחשים באזורים היסטוריים כדוגמת המרכז העירוני הישן, מתחמי תעשייה, רציפי נמלים, מרכזי תחבורה ומתחמי תערוכות, יש השפעות פיסיות, חברתיות וכלכליות נרחבות. בשני העשורים האחרונים, כחלק ממגמות תכנון להתחדשות ולפיתוח, התחדדה ההכרה במורשת הבנויה ובערכים הגלומים במרקמים עירוניים היסטוריים, ובהיותם מצד אחד משאב תרבותי הזקוק להגנה ולהעצמה ומן הצד השני מנוף לפיתוח. 'שימור המורשת האורבנית' היא גישה לזיהוי, להגנה ולניהול אזורים היסטוריים בהקשרים אורבניים רחבים, ואמצעי להשגת מטרות של פיתוח כולל ובר-קיימא. גישה זו  מתבססת על תיאוריות, אמנות ומסמכים בינלאומיים הקובעים סטנדרטים והמלצות לשימור אורבני. השימור מוצג ככלי ערכי ליצירת סביבה עירונית עשירה, מעניינת וייחודית, הנותן ביטוי פיזי לזהות המקומית ול"רוח המקום", וככלי לפיתוח תרבותי, ולחיזוק תחושות של גאווה והזדהות. בצד הפרקטי ההתחדשות העירונית מוטת-השימור מוצגת כטקטיקה להאצת מגמות פיתוח ולחיזוק מעמד העיר כמוקד לפעילות כלכלית ותיירותית.

בסמינר יוצגו תיאוריות וגישות לשימור המורשת האורבנית  וינותחו מקרי בוחן בארץ ובעולם. במסגרת השיעורים יתקיים דיון ביקורתי אודות מגמות ההתחדשות בארץ ובעולם, פרויקטים ספציפיים ושאלות תיאורטיות עקרוניות.

Course description

Urban regeneration is a broad term that refers, amongst others, to regeneration processes of decaying urban areas. These processes, which occur in historic areas such as 'city centre', industrial areas, waterfronts and exhibition areas, have extensive physical, social and economic implications.

Over the last two decades, as part of such regenerative planning processes, the built heritage and the values of the historic city center were recognized as a unique cultural resource that requires both protection and enhancement. Urban Conservation is a practice aiming to identify, protect and manage historical areas in urban context, and a set of tools driving to attain integrated and sustainable development. The theoretical background for this practice includes a vast collection of articles, international conventions and guidelines that determine standards and recommendations for the conservation of urban areas. Urban Conservation serves as a tool to enrich the urban environment, bringing forth the physical expression to local identity and Sense of Place, as well as a tool for cultural development and for the fostering of a sense of pride and of community identification. On the practical side, conservation-led regeneration is presented as a tactic for accelerating development trends and strengthening the city's center for tourism and economic activities.

The seminar will present and critically analyze different approaches for this practice through discussing local and international case studies.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-6039-01 שימור מורשת אורבנית ותהליכי התחדשות עירוניים
Urban Heritage Conservation and Urban Regeneration
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר מטרני קרן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת