חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פריפריה ומרכז בתכנון עירוני
  Marginality, Centrality and Urban Planning                                                           
0881-6038-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'0800-1200206גמכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר מרגלית טליה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר נעסוק ביחסי פריפריה ומרכז ובמשמעותם בתכנון עירוני עכשווי, ישראלי ובכלל. מזה –

עשרות שנים עוסק המחקר העירוני בפערים בתוך ובין ערים, ועם הזמן נוספו מחקרים דיונים

שעסקו במיפוי דגמי התבדלות חברתית מרחבית; באי שוויון ופערי ייצוג והשתתפות בתכנון -

העיר; בהשוואת המשאבים המגויסים לפיתוח ותכנון של אזורים שונים; באופן בו קבוצות

שונות תופשות אחת את השניה, ואת עצמן מול השאר; בסקירת האופנים בהם גבולות ממשיים -

ודמיוניים, מיוצרים, מועצמים או מוסטים; בהצגת מבטים הדדיים שונים ובמשמעותה

התיאורטית; באחריות תכנונית ואזרחית בקנה מידה שונים. בכתיבה הביקורתית ניתן גם

לזהות מספר כיווני עבודה אלטרנטיביים, שבעיקרם מכוונים לריכוך השפעות שוק, ליותר

דמוקרטיזציה של התכנון ולזיהוי אפשרויות עבודה בתווך שבין ג'נטריפיקציה להזנחה באזורי

שוליים. לכל אלו משמעות גדלה והולכת בחיי התכנון העכשווי. במהלך השיעורים נדון בהיבטים

וברעיונות השונים תוך קישור בין כתיבה תאורטית מקרי בוחן שונים ושדה התכנון המקומי. - -

השיעורים יכללו הרצאות, דיונים והצגת מאמרים בכיתה, וכן דיון במחקרים שכל סטודנט\ית

יפתחו בנפרד.

 

Course description

 

The course deals with urban economics and urban development. The course describes the free market and the land as a factor of production, price and rent. Also, the course shows reasons for government intervention and its repercussions.

In this seminar we will learn and discuss the meanings and implications of marginality and centrality in urban planning. Urban researchers are constantly debating on the aspects of inter and inner-urban socio-spatial gaps. Studies have dealt with mapping urban segregation; with inequality and  its implications on planning democracy and representation; with mutual contradictions in the ways urban groups conceive themselves against others; with borders as physical and imaginary urban constitutions; with stigma and change in urban divides; differences in socio-spatial regulations and allocations through planning, budgets and  development. Critical studies also present some alternative planning methods- that mainly aim at encouraging democracy, minimize market impacts and oppose the current binary of gentrification or neglect in the less affluent urban parts. While the issues are highly significant for current urban planners and architects, we will learn the different aspects by connecting between theoretical, empirical and local studies. The classes will include lectures, presentations of existing papers, and development of students researches.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-6038-01 פריפריה ומרכז בתכנון עירוני
Marginality, Centrality and Urban Planning
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר מרגלית טליה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת