חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  כתיבה אקדמית
  Academic Writing                                                                                     
0881-6019-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1200-1400206גמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר מרגלית טליה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס נועד לבסס את יכולות והבנת הכתיבה האקדמית, להבהיר כיצד היא מתבססת על מחקר אמפירי ו\ או פרשני ובאיזה אופן היא משתלבת בקונטקסט המדעי הרחב. השיעורים יתבססו על שילוב בין הוראה פרונטלית, הצגת תרגילים ודיון. במהלכם נלמד תוך התנסות פעילה בקריאה וכתיבה את עקרונות הקריאה הביקורתית, מהם מקורות ראשוניים ומשניים וכיצד לשלב בין מקורות ידע שונים בכתיבה, מהו האפרט והקונטקסט המדעי וכיצד לבנות שרשרת טיעונים מנומקת שתהווה עבודה אקדמית טובה.

Course description

The course aims to foster the skills of academic writing, by clarifying its foundation in empiric and hermeneutic research and its connections to the wide scientific context.

To achieve this, the classes will involve lectures with discussion and students presentations. In this way we will learn the principals of critical reading, the concepts of working within a scientific context, the differences between primary and secondary sources and how to interlink various concepts to a well-built argument and a convincing academic paper.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-6019-01 כתיבה אקדמית
Academic Writing
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר מרגלית טליה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת