חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פוליטיקה של תכנון ופיתוח עירוני- תיאוריה ושאלות מקומיות
  The politics of urban planning and development- Theory and local issues  
0881-6011-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'0800-1200206גמכסיקוסמינר ד"ר מרגלית טליה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר נעסוק בתיאוריות הדנות בפוליטיקה של התכנון, הפיתוח, והעיצוב העירוני וניישם את כליהן לבחינת והערכת תהליכים מקומיים. נתחיל בסקירת רעיונות מובילים במחקר העירוני הדנים ביחסי פיתוח בין מדינה, רשויות, יזמים וקבוצות שונות בחברה, ובמשקל ההשפעה שיש לאידאולוגיות, משטרי צריכה ומגמות תיאורטיות ואדריכליות על המרחב הבנוי והדרך בה הוא נוצר.  מכאן נסקור ונזהה את  הגורמים המשמעותיים בפיתוח המקומי:  מאבקים מעמדיים, אתניים ומפלגתיים, ניהול המשאבים המשותפים, ניהול הדיור והקרקע, פרויקטים ממשלתיים, שיתופי פעולה ציבוריים- פרטיים, השפעות גלובליות, שאלות של דמוקרטיה, שיתוף ושקיפות. נקשור בין מהלכי תכנון ופיתוח עכשוויים ומוקדמים, נאמוד שינויים והמשכיות ונזהה דפוסי פיתוח טיפוסיים, הישגים ובעיות. הצגת עבודות הרפרט והסמינר תעבה את הידע התיאורטי מתוך חקר אישי של נושא או שאלה בתכנון ישראלי עכשווי.

Course description

The seminar will introduce current theories dealing with the politics of urban planning, urban design and development, and use their tools to examine urban development questions in Israel. The first sessions will introduce concepts of urban politics and the associations with local society, national ideologies, planning and architectural theories and shifting accumulation regimes. The later sessions will issue main factors in Israeli urban developmental: government, markets and citizens relations, ethnic and ideological struggles, land and housing management, democracy and planning communications. To sum-up we will define continuity and change in local development patterns, and evaluate main achievements and problems. The students' papers will add to the discussion based on a research of issue, text case or question in current Israeli planning.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-6011-01 פוליטיקה של תכנון ופיתוח עירוני- תיאוריה ושאלות מקומיות
The politics of urban planning and development- Theory and local issues
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר מרגלית טליה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת