חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אוטופיה כמתודולוגיית חשיבה ותכנון
  Utopia as a Planning and Thinking Methodology                                                        
0881-6005
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
קבוצה 01
סמ'  ב'0800-1200104יד אבנר - גאוגרפיהסמינר פרופ חתוקה רויטל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס דן באוטופיה ככלי מרכזי בחיפוש רעיוני ותכנוני אחרי אלטרנטיבות מרחביות למציאות הנוכחית של "השוק החופשי". הנחת היסוד של הקורס היא כי ההשתקה של השיח האוטופי והיעלמותו מחלישה את עמודי היסוד של העשייה התכנונית/אדריכלית ככלי מרכזי היכול לאתגר מציאות קיימת ולחולל שינוי חברתי ותודעתי. במילים אחרות, למרות ההתנגדות והביקורת לשיח האוטופי עדיין יש בו צורך כמורה דרך בהתכוונויות לשינוי.

 

Course description

The course discusses utopia as a central tool in visioning places and cities in architecture and planning. It discusses the power of the imagined and the utopian as a method that challenges existing reality and generates a new social awareness. The sections of the course includes: 1. Utopian perspectives: Marxists, architectural/planning, feminist, post-structural; 2. Utopia in planning and architecture; 3. Debating utopia: critical perspectives? 4. Utopia as a methodology in thinking and visioning practice.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-6005-01 אוטופיה כמתודולוגיית חשיבה ותכנון
Utopia as a Planning and Thinking Methodology
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ חתוקה רויטל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת