חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  חשיבה מדעית והנדסית באדריכלות ובאמנות בעידן טכנולוגיה מתקדמת
  Scientific & Engineering Thinking in Architecure                                                    
0881-6004-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'0800-1000002קיקואיןשיעור ד"ר מוסרי אברהם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעמיק את הידע בתהליכים והתפתחויות בחשיבה המדעית וההנדסית באדריכלות ואמנות בעידן של חידושים טכנולוגיים מתקדמים. הקורס יתמקד בחשיפה לסוגיות נבחרות באינטגרציה של המדע, ההנדסה והטכנולוגיה בתהליכי התכנון והיצירה תוך התייחסות להיבטים שונים כגון גיאומטריה ומורפולוגיה, סטרוקטורה, חומרים וטכנולוגיה, וכד'.  כל זאת על רקע הקשרים תרבותיים, חברתיים, אמנותיים, סביבתיים ועוד.  הקורס ידגיש את הקשר שבין הרעיון ותהליכי היצירה באמנות ובאדריכלות ובין שיקולי המדע, ההנדסה והטכנולוגיה ויכולת הביטוי באמצעותם.  מיקוד בנושאי ליבה יוגדר במידת הצורך ובהתאם לנסיבות. 

Course description

The course will deepen the knowledge of processes and developments in the field of scientific and engineering thinking in architecture and art, in the era of advanced technological inventions.  The course will focus on exposure to selected issues dealing with the integration of science, engineering and technology in the process of creation, in relation to different aspects like geometry and morphology, structures, materials, technology and others. All these will be dealt within a context which includes cultural, social, artistic, environmental and other aspects. The connection between the idea and the creation process in architecture and art, and the scientific, engineering, and technological deliberations and their expression will be stressed. A focus on core issues will be specified according to specific needs and circumstances.                                 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-6004-01 חשיבה מדעית והנדסית באדריכלות ובאמנות בעידן טכנולוגיה מתקדמת
Scientific & Engineering Thinking in Architecure
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר מוסרי אברהם

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת