חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  שיטות מחקר
  Research Methods                                                                                     
0881-6000-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1000-1200206גמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר בטרמן גרבינר אסתר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור מבקש להציג מתודות מחקר בדיסציפלינות שונות ובאדריכלות בפרט, שישמשו כבסיס עבור הסטודנטים בתוכנית הלימודים. מאחר והאדריכלות היא דיסציפלינה רב תחומית, לאורך השנים, התפתחו מתודות שונות לניתוח ומשמוע של האדריכלות. בקורס נבחן שיטות שונות ביניהן עבור מחקרים: היסטוריים, אמפיריים-כמותניים, אנליטיים-איכותניים, תיאורטיים-ביקורתיים, השוואתיים ויישומיים. נדון באופן בו התפתחו המתודות בדיסציפלינות השונות ובמידות הרלוונטיות שלהן עבור האדריכלות. בין היתר נבחן את הדיסציפלינות הבאות: היסטוריה של האמנות, היסטוריה של האדריכלות, תיאוריה ביקורתית, הנדסה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה וגיאוגרפיה. בקורס ישתתפו מספר מרצים אורחים שיציגו את מתודות המחקר שלהם.

Course description

The course will present research methods in different disciplines and in architecture specifically, in order to create the grounds to conduct a research in the program. Since architecture is a multi disciplinary discipline, several research methods were developed along the years. In the course, we will examine several methods, among others: historical method, empirical-quantitative method, analytical-qualitative method, critical-theoretical method, comparative analysis method, and applicative method. In the course, we will discuss the ways in which these methods were developed in various disciplines and will examine their relevance for architecture. Among other, we will examine the following disciplines: art history, history of Architecture, critical theory, engineering, sociology, psychology and psychoanalysis and geography. Guest lecturers will present in the course the various methods they have used in their respective researches.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-6000-01 שיטות מחקר
Research Methods
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר בטרמן גרבינר אסתר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת