חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבנים 3
  Structures 3  
0881-5301-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א' שיעור ות
סמ'  א'0900-1200203 כיתות דן דודשיעור ות ד"ר מוסרי אברהם
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

פיתוח גישה כוללנית להבנה, ניתוח ואנליזה של המבנה כמכלול תלת ממדי המשתלב בתוכן האדריכלי העיצובי והפונקציונלי, טיפולוגיה של סוגי מבנים, דרכי התנהגותם ודרכי ייצובם במרחב תחת סוגי עומסים שונים, פיתוח יכולות ליצירה וסינתזה של פתרונות הנדסיים ברמה הקונספטואלית תוך התייחסות לדרישות והצרכים האדריכלים.

Course description

Development of comprehensive approach to analysis and understanding of the structures as a three dimensional complex, which is integrated in the functional and aesthetical architectural planning progress, typology of structures, structure’s behavior and ways to create stability under different kinds of loads, development of abilities to create and synthesize conceptual solutions that relate to the architectural needs and requirements.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-5301-01 מבנים 3
Structures 3
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת