חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פרויקט גמר 2
  Studio 5 - Final Project 2                                                                           
0881-5102-06
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'סדנה
סמ'  ב'1600-1900סדנה גב' עמיר טל
סמ'  ב'1000-1900סדנה
ש"ס:  12.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס סטודיו - פרויקט גמר - שנה זו היא שנת סיכום ובה יעבוד כל סטודנט על פרויקט אחד תוך מיצוי הידע המיומנויות וביכולות שרכש בשנים הקודמות. הסימסטר זה הינו המשך לראשון , בסימסטר זה יפתח ויפרט הסטודנט את הנושא שגיבש במהלך הסימסטר הראשון לכדי פרויקט אדריכלי , תוך בחינת משמעותו. (בהקשר לנושא הסטודיו והפרויקט.) . בסיום הסימסטר תתקיים הגשה , מול צוות שיפוט , תתקיים תערוכה ודיון.

Course description

. In this final conclusive year each student will pursue an individual

 project while utilizing the knowledge and expertise acquired in earlier years. At the beginning of the year each student will choose a topic for the project he or she is intending to pursue, while reasoning their choice within the general subject of the studio. The extent of each project will be individually approved by the tutor, and at any case each student must work on planning that regards questions of wide urban scale and structural and architectural subjects with elaborate details. The extent of the project is not necessarily derivative of the project actual size, but of its complexity and details. At the end of the semester, each project will be presented and graded by an academic evaluation committee.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-5102-06 פרויקט גמר 2
Studio 5 - Final Project 2
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת