חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סטודיו ה' - פרויקט גמר 1
  Studio 5 - Final Project 1  
0881-5101-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א' סדנה
סמ'  א'1600-1900 סדנה מר צרויה שם טוב
סמ'  א'1000-1900 סדנה
ש"ס:  12.0

סילבוס מקוצר

שנה זו היא שנת סיכום ובה יעבוד כל סטודנט על פרויקט אחד תוך מיצוי הידע המיומנויות וביכולות שרכש בשנים הקודמות. בתחילת השנה יבחר כל סטודנט את הפרוייקט בו בכוונתו לעסוק תוך הצגת נימוקים לבחירת הנושא , וזאת במסגרת הנושא הכללי של הסטודיו. היקף הפרויקט יאושר ע"י המנחה כאשר בכל מקרה יהיה על הסטודנט לעסוק בתכנון הכולל התייחסות לשאלות הנוגעות לקנה מידה עירוני רחב ולנושאים אדריכליים ומבניים ברמת פירוט גבוהה. היקף העבודה אינו נגזרת של שטח הפרויקט בהכרח אלא של מורכבות ורמת הפירוט. בסיום הסימסטר תתקיים הגשה , מול אורחים חיצוניים וינתן עבורה ציון.

Course description

In this final conclusive year each student will pursue an individual project while utilizing the knowledge and expertise acquired in earlier years. At the beginning of the year each student will choose a topic for the project he or she is intending to pursue, while reasoning their choice within the general subject of the studio. The extent of each project will be individually approved by the tutor, and at any case each student must work on planning that regards questions of wide urban scale and structural and architectural subjects with elaborate details. The extent of the project is not necessarily derivative of the project actual size, but of its complexity and details. At the end of the semester, each project will be presented and graded by an academic

evaluation committee.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-5101-01 סטודיו ה' - פרויקט גמר 1
Studio 5 - Final Project 1
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת