חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תרבות חזותית בין מקור למקוריות
  Visual Culture Between Origins and Originality                                                       
0881-4522-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1400-1800סמינר ד"ר מאירי-דן נעמי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

"פוסט אמת", "עובדות אלטרנטיביות" ו"חדשות מזויפות" מושגים עדכניים שדומה ששום שיח –

פוליטי, חברתי או תרבותי אינו יכול שלא להידרש אליהם כיום. בהכללה, ניתן לומר שאנחנו חיים

בעולם החומק מכל מחויבות לאמת ולעובדות )או לפחות לתשוקה לתהות על קנקנן ולחפשן(.

ובאשר לזיוף? כל המרבה הרי זה משובח. ככל שהדבר נוגע ביצירה התרבותית )בין שזו יצירה

אדריכלית ובין שאלו קליפ או כרזת פרסום(, המושגים "מקור" ו"מקוריות" הפכו למושגים

נזילים, לא חד משמעיים ולעתים גם בלתי רלוונטיים. -

הסמינר יוקדש לעיון במתח המובנה בתרבות ובשיח התרבות בין עבר להווה ובין מקור

למקוריות )או: בין מסורת לחידוש(. יוצרים רבים, הפועלים בשדות השונים של התרבות החזותית,

מבינים את האפקטיביות הגלומה בפנייה ליצירות של העבר ובשימוש בהן כבמקור השראה. יש

ודווקא הניכוס המודע והמוצהר )!( של מרכיבים כלשהם מ"המאגר" האינסופי של ה"קלאסיקות"

וה"אייקונים" החשובים והמוכרים הוא שמאפשר העמדה של תוצר חדשני ושל מסר ייחודי,

הנטועים בהוויית הכאן והעכשיו. המסר יכול להשתלב בשיח הקולקטיבי, כשם שהוא יכול להיות

בעל אופי אישי לחלוטין.

במהלך הקורס נבחן את התופעה המורכבת לדורותיה )למן העת העתיקה ועד ימינו, לאו

דווקא בסדר כרונולוגי( ולגילומיה )באמנות ה"גבוהה" כבתרבות ה"פופולארית"(. ננתח את

המשותף והייחודי למונחים שונים, דוגמת מחווה, ציטוט ותחייה )או רנובציו, רנסנס, ניאו,

קאמבק ורטרו(, וגם השראה, פרודיה, סאטירה, פסטיש, חיקוי, העתקה וזיוף. ננסה להבחין בין

מחווה לניתוץ המיתוס )ושחיטתה של "הפרה הקדושה"(, בין תחייה להישרדות, בין תופעות

גורפות )"טרנדיות"( למהלכים נקודתיים, בין ניאו לנוסטלגיה, בין השראה להתכתבות ובין מותר

לאסור.

2

בעזרתם של הדוגמאות, התופעות ומקרי הבוחן שיוצגו במהלך הקורס, נעמוד על

מורכבותו האפשרית של המהלך: למן הבחירה במקור/ות ההשראה, דרך ההחלטה על טיב

ה"שימוש" שנעשה בו/ בהם וכלה באופן שבו אלו מאפשרים את כינונה של יצירה מקורית.

מעל לקורס כולו תרחפנה שלוש שאלות מפתח:

.1 מה ראוי לשמש מקור השראה ליצירה החזותית?

.2 מה טיבו של המהלך? או: מהו אופן השימוש במקור המסוים שנבחר כראוי?

.3 ועיקר העיקרים לשם מה? או: כיצד המקור המסוים )שאלה – 1( ואופן השימוש המסוים

בו )שאלה 2( משרתים את השקפת עולמו של ה"מנכס" ומאפשרים לו לשאת אמירה

חדשה ו...מקורית?

על מנת לנסות ולהעניק תשובות לשאלות אלו, נצטרך להידרש למספר סוגיות ולשאול מספר

שאלות נוספות:

.1 מן המוּ כר אלהמ וכ̤̤ר על הזיקה האפשרית בין מקור למקוריות –

.2 האם כולנו חולקים עבר משותף? והאם אתה זוכר את מה שאני זוכר? על היסטוריה, –

זיכרון, זהות אישית ו/או קולקטיבית ויצירה מקורית

.3 מה אפשר לעשות עם פרה קדושה? על קלאסיקות, מיתוסים, קאנונים ואייקונים )בין –

עובדות לאגדות ובין האדרה ללעג(

.4 מה בין תופעה גורפת של תחייה )רנובציו, רנסנס, ניאו, קאמבק ורטרו( לבין שימוש

נקודתי בעבר כבמקור השראה? על טרנדים ועל בחירות אישיות –

.5 ומה בין אלו לבין נוסטלגיה?

.6 ... ובין אלו לבין הישרדות?

.7 מה בין התכתבות )או דיאלוג( לבין מחווה, ציטוט, ניכוס, פרודיה, סאטירה או פסטיש? –

על דרכים דו סטריות ודרכים חד סטריות - -

.8 מה בין ניכוס לגיטימי לבין גניבה? על מותר ואסור ועל "זכויות יוצרים" ו"שימוש הוגן" –

.9 מה בין נטילה פיזית של יצירה לבין אימוץ רעיוני? על הפונקציות של "גזור הדבק", – -

"העתק הדבק" ו "עקוב אחר שינויים

Course description

The seminar will be dedicated to the study of cultural discourses concerning the tension between the past and the present, between origin and originality. During the course we shall examine this complex phenomenon through the ages, from antiquity to the present, not necessarily in chronological order, as manifested in the "High" arts as well as the popular culture. We shall analyze the common aspects and the unique aspects which highlights the numerous terms related to the subject: homage, citation, revival (or Renaissance), comeback, retro, inspiration, pastiche, imitation, copies and forgeries. We will try to unveil the differences between homage and the demolition of

3

a myth, between revival and survival, between trends and isolated stances, between "neo" and nostalgia, between inspiration and correspondence and between what is perceived as allowed and what is not.

Using the examples and case studies presented in the course we shall follow the complex rout beginning with the selection of the sources of inspiration, followed by the decision as of the nature of their "use" and concluding with producing an original work of art.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4522-01 תרבות חזותית בין מקור למקוריות
Visual Culture Between Origins and Originality
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר מאירי-דן נעמי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת