חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סוגיות בהיסטוריה ותיאוריה של האדריכלות: עמל, עבודה ואדריכלות
  Issues in Architectural History and Theory: Labor, Work and Architecture                             
0881-4514-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'סמינר
סמ'  א'1400-1800206גמכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר קוזלובסקי רועי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בשנים האחרונות חוזרת העבודה להיות נושא מרכזי בשיח הביקורתי, בעקבות שינויים עמוקים בארגון

העבודה ומעמד העובדים עקב תהליכי גלובליזציה ופיתוח טכנולוגי מואץ. כמו כן, שינויים טכנולוגיים באופן

שבו האדריכלות מתוכננת, מיוצגת ונבנית מעוררים בחינה מחודשת של ההיסטוריה של האדריכלות

המודרנית ביחס לאמצעי ייצור והמשטר הכלכלי והחברתי שבו היא משולבת.

הסמינר בוחן את הקשר בין אדריכלות ועבודה דרך שלושה נושאים: מושגי יסוד בפילוסופיה וההיסטוריה

של עבודה; ממד העבודה של עבודת האדריכלות; השינויים בארגון הכלכלה והעבודה בעידן המודרני,

והשפעתם על הארגון המרחבי של מקום העבודה המודרני.

Course description

After being confined to the margins, the subject of labor is returning to critical discourse, in part because of the radical transformation in the organization and experience of work brought about by globalization, deindustrialization and the information economy. Likewise, in the field of architecture, the digitalization of contemporary design and fabrication has stimulated a rethinking of architectural modernity in terms of its conditions of production.

The seminar examines the nexus of architecture and labor through three sections: foundational texts for theorizing labor; the status of the work of architecture as a labor process;: the historical transformation in the organization and meaning of work, and its effect on the architecture of the workplace as it evolved in time.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4514-01 סוגיות בהיסטוריה ותיאוריה של האדריכלות: עמל, עבודה ואדריכלות
Issues in Architectural History and Theory: Labor, Work and Architecture
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת