חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קיימות עירונית ובנייה ירוקה
  Sustainable Constructions and green building  
0881-4506-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1000-1200203 כיתות דן דודשיעור ד"ר יצחק בן שלום חופית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס:

  • הקורס יציג בהרחבה את הנושא של בנייה מקיימת בדגש על תכנון תואם אקלים, חסכון וניצול המשאבים הטבעיים (מיקום, תאורה, אנרגיה, חומרים ועוד).
  • הקורס יבחן את השונה והדומה בבניין הנבנה על עקרי התכנון של התקן האמריקאי LEED והתקן הישראלי 5281 לבניה ירוקה.
  • הקורס יציג את  משאבי הטבע הקיימים אותם ניתן לנצל לתכנון נכון וירוק.
  • הקורס יעסוק ויבחן את עקרונות הבניה הירוקה, על פי מקרה המבחן של בית הספר לסביבה ע"ש פורטר.
Course description

50%  of the world's population now lives in cities, with this percentage projected to increase.  As urban population growth continues, urban centers face the problems of  infrastructure, climate change, pollution etc., But addressing the new urban agenda requires a new model of cooperation across sectors and all tiers of government.

With the overall goal of encouraging and facilitating the uptake of sustainable construction methods, it is hoped that the learning will ultimately encourage dialogue towards mutual recognition between green building rating systems.

The purpose of this course is to prepare its students to understand the Israeli Standard for Green Building, SI5281. The SI5281standard was shaped by local environmental, regulatory and market conditions. By the end of the course, students will have learned the skills necessary to develop strategies and related actions to enhance sustainability.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4506-01 קיימות עירונית ובנייה ירוקה
Sustainable Constructions and green building
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר יצחק בן שלום חופית

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת