חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תיאוריות דיגיטליות באדריכלות
  Theories in Digital Architechture  
0881-4407-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1400-1600001 קיקואיןשיעור ד"ר שיבר יואב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מזה כשלושה עשורים, כחלק ממהפכה טכנולוגית כוללת, עוברת הדיסציפלינה האדריכלית

תמורות רדיקליות, עם כניסתם של אמצעים דיגיטליים מתקדמים להצגה, תכנון, עיצוב וייצור ,

בפרט, פיתוח מתודות לתכנון וייצור מבוסס מחשב ) Computer Based Design ( . השפעותיה של

המהפכה הדיגיטלית חלחלו אל כל רובדי הדיסציפלינה האדריכלית ומכאן שהתחייבה מערכת

המשגה חדשה, כמו גם, המרה של הקונבנציות המסורתיות בחדשות.

מטרתו של שיעור זה הנה היכרות עם הבסיס התיאורטי לעשייה הדיגיטלית באדריכלות.

במסגרתו, נדון בכמה סוגיות עקרוניות כגון, אדריכלות כאירוע בזמן, אופני עיצוב וייצור צורה,

גיאומטריה א אוקלידית, תכנון אלגוריתמי, פרפורמנס אדריכלי , שאילת מודלים ממדעי הטבע -

ומדעים מדוייקים ועוד.

במהלך הקורס ניווכח כי האדריכלות הדיגיטלית מוכיחה את קביעתו הנודעת של פיטר קוק : כל

תכנון הנו בגדר מחקר.

Course description

Over the past three decades, as a result of the technological revolution the discipline of architecture has undergone radical changes, following the implantation of advanced digital tools for representation, planning, design, and manufacturing, which is especially evident in computer based design. Its influences have penetrated all realms of the discipline, which led to the need to develop a new conceptual framework, as well as to replace the traditional conventions with new ones.

This class will introduce the students to the theoretical foundation of digital praxis in architecture. To reach this goal, we will discuss fundamental issues such as architecture as an event, modes of form, design, and fabrication, non-Euclidean geometry, algorithmic planning, architectural performance, and borrowing models from natural and exact sciences.

Digital architecture, as introduced here, will reiterate the well-known words of Peter Cook who argues that planning is in itself a research.

For this course, student participation is encouraged and the grade will be based on a final-home take exam.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4407-01 תיאוריות דיגיטליות באדריכלות
Theories in Digital Architechture
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר שיבר יואב

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת