חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  תיאוריות דיגיטליות באדריכלות
  Theories in Digital Architechture                                                                    
0881-4407-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1200-1400208מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר נוימן ערן
סילבוס מקוצר
במהלך הקורס נבחן ונדון בשינויים שחלים בדיסציפלינות העיצוביות בעקבות המהפכה הטכנולוגית של סוף המאה העשרים. בחלקו הראשון של הקורס נבחן שלושה שינוים פרדיגמטיים שהמדיה הדיגיטלית יצרה: 1) השינוי בתפישת האובייקט והמרחב המעוצב מהתייחסות מכניסטית לאלקטרונית וביולוגית, 2) התפתחות בתפישת המרחב והאובייקט האדריכלי כתוצר של מערכות ורשתות מידע ו 3) בדומיננטיות המתגברת של ממד הזמן בתפישות העיצוביות העכשוויות.
בחלקו השני של הקורס נבחן ביטוים אדריכליים ואומנותיים של תפישות אלו. בין היתר נדון ברעיון הקיפול כפי שנוסח על ידי הפילוסוף ג'יל דלז (Deleuze) ויושם על ידי האדריכל גרג לין (Lynn), במעבר מאדריכלות של אובייקט לאדריכלות של מצב שדה (Field Condition), ברעיון ארכיטקטורת הרשת (Network Architecture) כפי שניסח תאורטיקן האדריכלות מרק ויגלי (Wigley), בעיצוב האינטראקטיבי-מגיב (Interactive Responsive Architecture), בעיצוב וירטואלי ובהופעתו של עיצוב אבולוציוני-גנטי כפי שהציע האדריכל האמריקאי קארל צ'ו (Chu). במהלך ניתוח הדוגמאות נבחן את השינוים הדיסציפלינארים שחלים כיום בעולם העיצוב.   
 
 
Course description
The course will examine the transformations architecture is undergoing as a result of the development in digital technologies and the information technology revolution. In the first part of the course, we will discuss three paradigmatic transformations in architecture resulted by the evolution of the digital media: a shift from machine to electronic and bio architecture, the evolution of information architecture, and the growing dominance of the temporal dimension in contemporary design.
In the second part of the course, we will examine architectural and artistic articulations resulted by the above-mentioned transformations. Among other, we will discuss the following topics: folding in architecture (Deleuze and Lynn), architecture as field condition, network architecture (Wigley), interactive-responsive architecture, virtual architecture and genetic architecture (Chu).
 
סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4407-01 תיאוריות דיגיטליות באדריכלות
Theories in Digital Architechture
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר נוימן ערן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת