חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סוגיות סביבתיות, חברתיות ופוליטיות בתכנון
  Social Political and Environmental Issues in Planning  
0881-4404-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א' שיעור ות
סמ'  א'0900-1200201 כיתות דן דודשיעור ות ד"ר מרגלית טליה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס יתמקד באפשרויות ודרכים להשגת צדק סביבתי וחברתי בתכנון ועיצוב עירוני, תוך סקירת תפישות צדק שונות והקשריהן בעיר, ושילוב הוראה פרונטאלית, הרצאות אורח ודיון כיתתי. בראשית הסמסטר נבחן תזות שונות העוסקות בצדק חלוקתי, חברתי, תרבותי וסביבתי, ונקשור אותן לאלטרנטיבות שונות בתכנון ופיתוח ולהשפעתן על קבוצות מרכז ושוליים. מכאן נסקור שאלות בוערות בעירונית הישראלית ואת מקום האדריכלות במערך התכנון והפיתוח העכשווי.

Course description

The course will issue questions of social and environmental justice in urban planning and design, by reviewing theoretical concepts, selected test cases and alternative planning approaches followed with class discussion. We will start by looking at competing concepts dealing with distributive, environmental, cultural and social justice, and trace the ramifications of hegemonies notions of development in various cities and on central and fringe communities. We will then explore issues on the agenda of current Israeli urbanism and discuss the role of the Architecture profession within current spatial planning.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4404-01 סוגיות סביבתיות, חברתיות ופוליטיות בתכנון
Social Political and Environmental Issues in Planning
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת