חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'
  Urban Design Theory and Practice A                                                                   
0881-4401-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'שיעור ות
סמ'  א'1400-1700203כיתות דן-דודשיעור ות גב' שפירא רות
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא להסביר את מרכיבי המערכת התכנונית להגדיר את התלות ביניהם ולהקנות למשתתפים את הכלים והיכולת למחשבה תכנונית מערכתית ורב תחומית. השיח דן בסוגיות תרבות, חברה, פוליטיקה וכלכלה, ובאספקטים פיזיים וטכנולוגים כמשפיעים ומושפעים בעשייה העירונית.

מטלות הסטודנטים כוללות מחקר, ניתוח נתונים, בחינת תרחישים והצעות תכנוניות. העבודה תהיה צוותית.

מיועד לתלמידי שנה רביעית בבביה"ס לאדריכלות.
Course description

The scope of the course is to clarify the components of the planning system and to define the interdependence of its diverse elements. The students are provided with the tools and the ability of comprehensive and multi- disciplinary urban planning. The discussion deals with issues such as culture, social organization, political and economic forces, physical and technological aspects. Students’ assignments include research, data analysis, the creation of scenarios and the proposal of planning solutions. Most of the work is done in teams.

The course is designated for forth year students of Architecture.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4401-01 תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'
Urban Design Theory and Practice A
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת