חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבנים 2 ב'
  Structures 2 B                                                                                       
0881-4305-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1000-1200203כיתות דן-דודשיעור ות ד"ר גילת רבקה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בטון מזוין קורות וטבלאות מתוחות בכיוון אחד. בטון דרוך. קמטים. קליפות גיאומטריה, קליפות צילינדריות, - -

כיפות כדוריות, (פרבולואיד היפרבולי).

Course description

Reinforced concrete - beams and plates. Pre-stressed concrete beams. Folded plates. Shells- geometry, cylindrical shells, spherical domes, (hyperbolic paraboloids).

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4305-01 מבנים 2 ב'
Structures 2 B
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר גילת רבקה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת