חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבנים 2 א'
  Structures 2 A                                                                                       
0881-4302-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'שיעור ות
סמ'  א'1200-1400203כיתות דן-דודשיעור ות ד"ר גילת רבקה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

כבלים - כבל בודד ורשת כבלים. רכיבי מבנה לחוצים – קריסה. עקרונות התכן: מצבים גבוליים.

רכיבי מבנה בכפיפה: קורות עץ, קורות פלדה, עיצוב צורת הקורה.
Course description

Cables. Buckling of structures. Design principles: limit states. Structural elements under bending: wood beams, steel beams, design of beam shapes.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4302-01 מבנים 2 א'
Structures 2 A
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת