חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אקוסטיקה
  Acoustic Design of Buildings                                                                         
0881-4301-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'שיעור
סמ'  ב'1400-1600201כיתות דן-דודשיעור ד"ר קלר יולי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס יילמדו הנושאים הבאים: יסודות פיסיקליים של תורת הקול. מפלס הקול ותכונות אקוסטיות של האוזן. מקורות קול והתקדמות גלי קול במרחב. תקנות, תקנים והמלצות אקוסטיים. מכשירי מדידת קול. תכונות של חומרי בליעה ובידוד אקוסטיים. אקוסטיקת חללים. תכנון בידוד אקוסטי במבנים - קירות, תקרות, חלונות ודלתות. תכנון אקוסטי של אולמי הרצאות, תיאטראות, אולמות רב תכליתיים ואולמות קונצרטים
Course description
  1. Physical fundamentals of sound.
  2. Sound level and acoustic characteristics of human ear.
  3. Sound sources and propagation of sound in air.
  4. Regulations, standards and recommendation in acoustics noise measurement equipment.
  5. Acoustic absorption and insulation, properties of materials.
  6. Acoustic of spaces.
  7. Insulation properties of building materials – walls, ceilings, doors and windows.
  8. Acoustic design of lecture halls, theaters, concert and multi purpose halls.
סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4301-01 אקוסטיקה
Acoustic Design of Buildings
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת