חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  מבוא לתאוריות ביקורתיות באדריכלות
  Introduction to Critical Theories in Architecture                                                    
0881-4216-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1200-1400001קיקואיןשיעור ד"ר נוימן ערן
סילבוס מקוצר

השיעור יציג מספר תיאוריות ביקורתיות של המרחב כפי שנוסחו על ידי פילוסופים ותיאורטיקנים במהלך המאה העשרים ויעמוד על הקשר שבניהן לבין הדיסציפלינה האדריכלית.

השיעור יחולק לשלוש חטיבות, כאשר כל חטיבה תבסס על שדה פרשני שונה.

החטיבה הראשונה תתרכז בייצוג האדריכלי. חטיבה זו תדון בשאלות מהו ייצוג ואילו אמצעים ביקורתיים קיימים לפירוש האדריכלות כאקט של ייצוג. בחטיבה זו נבחן את האדריכלות כשפה תוך כדי התמקדות בתיאוריות הסטרוקטורליסטיות והפוסט-סטרוקטורליסטיות של ג'אן בודריארד (Baudrillard), ז'אן-פרנסואה ליוטרד (Lyotard) וג'יל דלז (Deleuze). נדון במצבים בהם מערכי ייצוג נכשלים כמו גם בשאלה מהו המצב הפרשני שמחוץ למערכות הייצוג.

החטיבה השנייה תבחן את הפואטיקה האדריכלית. חטיבה זו תפנה לפילוסופיה הפנומנולוגית של מרטין היידגר (Heidegger) ומוריס מרלו-פונטי (Merleau-Ponty) על מנת לחלץ תיאוריות לפירוש האדריכלות כמעשה פואטי. בחטיבה זו נבחן שני מודלים: הראשון ינתח את מושג המקום כפרשנות פנומנולוגית של החלל והשני יבחן אלו אמצעים אדריכליים יוצרים מצבים פואטיים.

החטיבה השלישית תבחן את הקשר שבין אדריכלות לפוליטיקה. בחטיבה זו נבחן פרשנויות של הארכיטקטורה כאקט אוטונומי (Adorno), פרשנויות החושפות את האופנים בהן הארכיטקטורה מייצרת מערכי כוח במרחב (Foucault) ופרשנויות הפותחות מרחב אלגורי בין הפוליטי לארכיטקטוני (Jameson).

 

Course description

The course will present several critical theories from various disciplines as defined by leading theoreticians during the 20th century and will explore their relations to the architectural discipline and the spatial realm. The course will be divided into three principal sections, each of which will present a different theoretical question.

The first section will explore the question of architectural representation. In this section we will discuss what an architectural representation is and what the theoretical means for the interpretation of architectural representations are. While concentrating on structuralist and post-structuralist theories of Jean Baudrillard, Jean Francoise Lyotard, and Gilles Deleuze, this section will consider the cases in which representations prevail or fail.

The second section will explore the poetics of architecture. In this section we will turn to phenomenology in order to discuss the poetics of space and of the architectural object. We will concentrate on two main concepts: place as a poetic interpretation of space and architectural craftsmanship as a possibility for poetic expression.

The third section will explore the political significance of the architectural act. In this section we will explore the ways in which architecture creates power relationships in space and means of control and surveillance.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4216-01 מבוא לתאוריות ביקורתיות באדריכלות
Introduction to Critical Theories in Architecture
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | ד"ר נוימן ערן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת