חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שימור מורשת אורבנית
  Urban Heritage Conservation and Urban Regeneration                                                   
0881-4126-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1400-1800206גמכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר מטרני קרן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בעשורים האחרונים תהליכי התחדשות המתרחשים באזורים עירוניים ותיקים משלבים יותר ויותר את המורשת האורבנית כמנוף לפיתוח פיסי, חברתי וכלכלי.  הם מגייסים את הערכים הגלומים ברקמה הבנויה ההיסטורית ככלי להאצת פעילות תרבותית, למשיכת תיירות, ליצירת סביבה עירונית עשירה וייחודית, ולחיזוק גאווה מקומית והזדהות.

המורשת האורבנית היא משאב תרבותי הזקוק לניהול שוטף במטרה להבטיח הגנה על הערכים ושימור המרכיבים הפיזיים. 'שימור מורשת אורבנית' היא גישה לזיהוי, להגנה ולניהול אזורים היסטוריים בהקשרים אורבניים רחבים, ואמצעי להשגת מטרות של פיתוח כולל ובר-קיימא.

בסמינר יוצגו תיאוריות וגישות לשימור המורשת האורבנית וינותחו מקרי בוחן בארץ ובעולם. במסגרת השיעורים יתקיים דיון ביקורתי אודות מגמות ההתחדשות בארץ ובעולם, פרויקטים ספציפיים ושאלות תיאורטיות עקרוניות.

Course description

Over the last two decades regeneration processes, which occur in historic urban areas, are increasingly integrating heritage as a lever for physical, social and economic development. They raise the values inherent in the historical built fabric as a tool for accelerating cultural activities and tourist attraction, for creating a unique and rich urban environment and for fostering a sense of pride and of community identification.

Urban heritage is a cultural resource requiring ongoing management in order to ensure protection of the values and the preservation of the physical components. Urban Conservation is a practice aiming to identify, protect and manage historical areas in urban context, and providing a set of tools which aim to attain integrated and sustainable development.

The seminar will present and critically analyze different approaches for this practice through discussion of local and international case studies.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4126-01 שימור מורשת אורבנית
Urban Heritage Conservation and Urban Regeneration
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר מטרני קרן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת