חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סטודיו מורכב 8
  Complex Building Studio                                                                              
0881-4120-02
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1600-1900216דה בוטון - אדריכלותסדנה מר גיל רמי
סמ'  ב'1000-1500216דה בוטון - אדריכלותסדנה
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

הסטודיו מתמקד במורכבות עבודת התכנון האדריכלי, ביחסי הגומלין בין תכנון רעיוני ומעשי, תאורתי ומדיד ובתכנון מהכלל אל הפרט ומהפרט אל הכלל, במתכונת המדמה את הפרקטיקה המקצועית במשרדי אדריכלות.

התכנון האדריכלי של הבניין (חוץ ופנים) ועיצובו יהיה בקונטקסט אורבני, בשימושים מגוונים (מסחר עבודה, מגורים, בילוי ופנאי ואחר) ובהתאם לפרוגרמה רעיונית ומעשית, שתפותח ע"י הסטודנטים בהתאם לאתר. העבודה בסטודיו תבוצע במכלול קני מידה ותדרוש עמידה בדרישות התשתיות והמערכות, התחיקה והתקנות, בחישובי השטחים ובמידות. בחומרים ובטכנולוגיות עדכניות.

לבחירת הסטודנטים יעמדו כ-7אתרים ספציפיים. כהכנה לתכנון כל אתר, יתבצעו למידה, מחקר וניתוח שלו. על בסיס לימוד וחקירה אלה יקבעו הסטודנטים את השימושים, העיצוב והתכנון המתאימים, למיטב שיפוטם, לאתר.

עבודות יוגשו על ידי הסטודנטים במסגרת קבוצתית שתקבע בתאום עם המרצים, באופני הצגה וביטוי חזותי ומילולי בכתיבה ובדיון, במסגרת קבוצתית ובפורום כלל הסטודיו.

Course description

The course focuses on the integration of the conceptual and physical aspects of architecture, in the design of complex buildings. The students will have to negotiate the theoretical with the practical aspects of design of complex buildings, moving from top down and vice versa, in simulation of the process taking place in architectural firms.

The students will choose a site (out of 7 different sites presented at the beginning of the course) on which to design their complex, multiple use building, which may be comprised of work environments, residential units, commercial, public, leisure, & entertainment functions. In their design they will have to take into consideration the urban context of the site of their choice, pertaining city plans, relevant building codes   legislation, infrastructures, area tabulations, materials and up-to-date technologies.

The course work will be carried out in groups (to be determined in coordination with the studio teachers at the beginning of the semester, & will be graded with regard to their individual work and professional achievement throughout the semester, as well as the quality of the design work of their group. Their work will have to be presented in a variety of modes: visual (in a variety of scales), oral, and in writing. 

 
סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4120-02 סטודיו מורכב 8
Complex Building Studio
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר גיל רמי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת