חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סטודיו אורבני 6
  Urban Design Studio                                                                                  
0881-4113-02
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1600-1900001גדה בוטון - אדריכלותסדנה מר כרמלי אהוד
סמ'  ב'1000-1500001גדה בוטון - אדריכלותסדנה
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

תל אביב בפרט ומדינת ישראל בכלל, עומדות בפני תקופה תכנונית מרתקת: בתקופה זו הולכת ומתעצבת השכבה האורבנית השנייה בעיר ובמדינה. השכבה הראשונה, אשר הוקמה במקרים רבים ע"י יד ממסדית מכוונת גדולה, נשענה על אידיאולוגיה וחזון מובחנים אשר הוכתבו באופן ישיר ע"י הממסד הארצישראלי המתהווה. השכבה השנייה, הרוקמת עור וגידים לנגד עינינו, נפרטת למגוון פרויקטי התחדשות עירונית המובלים לרוב ע"י השוק הפרטי ומונעים ע"י סט ערכים שונה בתכלית.

בסטודיו זה, ננסה להבין ולשרטט את הקשר בין אידיאולוגיה, לפרוגרמה קהילתית, לסכמה אורבנית, לעיצוב החלל העירוני ועד לפרט האדריכלי המאפיין. לאורך התהליך נבחן את הקשר האנושי לחזון האורבני ולפתרונות האדריכליים וזאת תוך שימת דגש על קשר בלתי אמצעי עם תושבים והיזון חוזר במהלך התהליך.

נושאי הקורס

האתרים בהם נתמקד יהיו שכונות השיכונים של תל אביב בדרום, במזרח ובצפון העיר. אזורים אלו, בדומה לשכונות רבות ברחבי הארץ, הוקמו בפרק זמן קצר מאוד לצורך קליטה מהירה של אוכלוסיית הארץ הגדלה. תפישות אורבניות מודרניות מיובאות התוו את שפת המרקמים האורבניים הגנריים החדשים ללא קשר לאוכלוסיה המיועדת ולקשרים האורבניים המשתנים.

באתרים אלו נבחן את המצב הקיים בכמה משקפיים מוכרות, גם פיסיות וגם קהילתיות, וגם נפתח משקפיים אישיות לכל קבוצה, בהן ננסה לשרטט פרופיל של כל שכונה. כמו כן נתמודד עם שאלות של פיתוח מול שימור, עבודה עם קהילה ויצירת פתרונות אורבניים הנובעים מתוך תפישה אידאולוגית לגבי תפקידי האתרים בקונטקסט העירוני.

התהליך ותוצרי התכנון יבחנו מול המטרות אשר הוגדרו ע"י הקבוצה בהצגה חופשית ובכתיבה ובשימוש ביקורתי ויצירתי בכלי האדריכלות והעיצוב האורבניים.

 

 

Course description

Tel Aviv in particular and the State of Israel in general, are facing a fascinating planning period: In this period, the second urban layer is increasingly formed in the city and in the country. The first layer was established in many cases, by large targeted institutional hand, relied on ideology and vision, dictated directly by the young Israeli establishment. The second layer, embroidered by a variety of urban renewal projects undertaken mostly by the private sector and driven by an entirely different set of values ​​.

In this studio, we will try to understand and portray the relationship between ideology, communal program, the urban scheme, urban space design and architectural detail. During this process, we will examine the human connection to the urban vision and architectural solutions, through direct contact with local residents and their ongoing feedback.

We will focus on several sites in Tel Aviv`s neighborhoods located in the south, east and north of the city. These regions, like many neighborhoods across the country, have been established in a very short period in order to accumulate the fast growing country`s population. Imported generic modern urban concepts outlined the urban patterns, regardless of the intended habitants and the changing urban connections.

In these sites we will examine the current situation in some known analytic tools, including physical and communal tools, and we will also develop personal perspectives for each team, which will try to draw a profile of each region. We will also deal with several issues such as development versus conservation, community work and the creation of urban solutions that result from ideological conception.

The planning process and outcomes will be examined by critical and creative implementation of objectives defined and used during the process in architecture and urban tools.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4113-02 סטודיו אורבני 6
Urban Design Studio
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר כרמלי אהוד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת