חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סטודיו אורבני 5
  Urban Design Studio 5                                                                                
0881-4112-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1600-1900210דה בוטון - אדריכלותסדנה גב' קלאוס שרה
סמ'  א'1000-1500210דה בוטון - אדריכלותסדנה
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

לימודי סטודיו אורבני ד2 יתבססו על הידע שנצבר בשנים שחלפו, וישמשו הזדמנות להעמיק בנושאים הקשורים בקונטקסט העירוני הרחב. בשנה זו יפותחו תהליכי ניתוח ותכנון, תוך עיסוק בעיצוב הסביבה העירונית.  הלימודים יתקיימו בקבוצות של 3 סטודנטים וסטודנטיות.

במהלך הלימוד יושם דגש על הקשר בין גורמים מחוללי רעיון תכנוני ודרכי יישומו של רעיון זה. התבוננות ביקורתית על הסביבה תכלול ניתוח הסביבה הרחבה והמיידית, ותעזר גם בחומר קריאה, תוך תשומת לב לעמדות שונות ובתאום עם הלימודים התיאורטיים. העבודה בסטודיו תחתור לביטוי אישי, חשיבה עצמאית וגיבוש מערכת ערכית מנומקת ומבוססת.

העבודה בסטודיו תכלול לימוד הסביבה הקיימת כולל הקשרים עירוניים רחבים, היסטוריה, מאפיינים שונים של האוכלוסיה, שימושים קיימים וחסרים, היבטי תנועה (לא רק כבישים! תנועת הולכי רגל וגם אופניים וגם סוסי פוני, אם תחליטו שזה מתאים), כמו גם לימוד תקדימים שונים ונגיעה ביישום תיאוריות של עיצוב עירוני על קצה המזלג.

בהמשך, תתמקד כל קבוצת תכנון בבעיה, חוסר, הזדמנות או קונפליקט שזיהתה ותציע פתרונות תכנוניים, אשר יושפעו מאידיאולוגיה מוצהרת אותה תציג קבוצת התכנון.

הפרויקט יהיה עירוני, ויגיע לקנה מידה 1:500. במקרים מיוחדים, על פי סוגיה בה יעסוק פרויקט זה או אחר, ישתנה קנה המידה ל- 1:1,000 או 1:250.

במהלך הסמסטר יתקיימו 1-2 הגשות ביניים, כמפורט בדרישות הקורס ובנושאי הקורס שלהלן, שאחריהן תובא הערכה לכל קבוצה, בה יסוכמו הנושאים בהם היא עסקה והכוונים אליהם מומלץ לה להתקדם. להגשות אלו יגיעו אורחים לצורך התיחסות לפרויקטים ומתן עצות להתקדמות.

בסיום הסמסטר תיערך הגשה סופית בנוכחות אורחים.

Course description

The program for Urban Design studio 2D in 3rd-4th year, will be based upon knowledge acquired over the past academic years, offering an opportunity for in depth studies related to the wider urban context. In this year, processes of analysis and planning will be developed, while dealing with the design of the urban environment. The studies will be in groups of three.

 

During the studies, emphasis will be put to the connection between the factors which generate a planning idea, and the ways in which to implement that idea.  A critical observation on the environment will include the analysis of the broad and the immediate area. It will also be supported by reading materials, giving special attention to various urban design theories and viewpoints, and former theoretical studies. The work in the studio will aim for personal expression, independent thinking and to formulize a well-based, reasoned set of values.

 

The work in the studio will include studies of the area and its urban context, historic significance, population demographics, land and building uses – existing or lacking, transportation (or better said –movement) and more. Further on, each group will focus on a problem, an opportunity or a conflict that has been identified, and will offer a planning solution, based on an ideology that will be presented by the group.

 

The project will be planned in appropriate urban scales.

 

One or two intermediate presentations will take place during the semester, after which each group will have an evaluation of their achievements and recommendations for further progress. In these presentations invited guests will be present to review the work.

 

The final presentation will take place at the end of the semester, with invited guests.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4112-01 סטודיו אורבני 5
Urban Design Studio 5
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | גב' קלאוס שרה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת